xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering

Funktionelle lidelser er udbredte, og for mellem 1 og 2 procent af befolkningen bliver lidelsen så svær, at den påvirker deres livskvalitet og mulighed for at fungere i det daglige.

18 JUN 2018

Funktionelle lidelser er udbredte, og for mellem 1 og 2 procent af befolkningen bliver lidelsen så svær, at den påvirker deres livskvalitet og mulighed for at fungere i det daglige. Samtidig risikerer patienter med funktionelle lidelser ofte både lange og usammenhængende udredningsforløb, hvor de undervejs bliver mødt med  uvished og fordomme. Hvilket tilsammen betyder, at mennesker med funktionelle lidelser kan opleve at føle sig som kastebolde i sundhedsvæsnet eller overladt til sig selv. 

I dag kan tilbuddene til mennesker med funktionelle lidelser være forskellige eller utilstrækkelige på tværs af landet. De nye anbefalinger beskriver rammerne for mere helhedsorienterede patientforløb for mennesker med funktionelle lidelser, både for dem, der kun er lettere ramt, og for dem, der har det sværest. Samtidig sætter de fokus på større videndeling og faglig udvikling.

Et af de centrale punkter i anbefalingerne er, at patienter med svære funktionelle lidelser skal have specialiseret og evidensbaseret behandling, og at regionerne derfor skal se på, hvordan de organiserer indsatsen på sygehusene. Vores forslag er, at man samler kræfterne i faste tværfaglige teams for svære funktionelle lidelser. Og at disse teams bliver forankret i det somatiske sygehusvæsen.