xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Midtvejsevaluering: Evaluering af puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020

I perioden 2017-2020 kan faglige selskaber og faglige miljøer søge midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til udarbejdelse af NKR. Formålet med puljen og udarbejdelsen af retningslinjerne er, at sikre ensartede behandlingstilbud i hele landet.

EVALUERINGER 09 DEC 2019

Med henblik på at uddrage læring fra arbejdsprocesserne har Sundhedsstyrelsen tilknyttet DEFACTUM som ekstern evaluator af puljen. Fokus for evalueringen er at afdække gode metoder og erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Denne midtvejsevaluering omfatter en systematisk kortlægning af de første 16 projekter, der har fået midler fra puljen.