xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 1.-4. kvartal 2020

Sundhedsstyrelsen genoptager med denne rapport den nationale kommentering af monitorering af forløbstider på kræftområdet, der grundet implementering af det nye Landspatientregister (LPR), og dermed overgang fra indberetninger i LPR2 til LPR3, har været sat i bero i hele 2019 og 2020.

ANALYSER 07 APR 2021

2. september 2022 Rapporten er udgået. Vi henviser i stedet til årsrapporten for 2020


Monitoreringen har i hele 2019 og 2020 været fulgt via en interim monitoreringsmodel i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 1.-4. kvartal 2020 fokuserer på forløbstider fra ”henvisning er modtaget til start på behandling” inden for det organspecifikke kræftområde, med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og regioner.

Denne rapport fokuserer på kommentering af 4. kvartal 2020.

Data fra 1. halvår og 3. kvartal 2020 er drøftet i Task Force for Kræft- og Hjerteområdet.