xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2021

Denne kvartalsrapport viser tal for forløbstiderne i kræftpakkeforløbene i 4. kvartal 2021. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstiderne, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 17 MAR 2022

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet faglige rettesnore for, hvor lang tid der bør gå fra, at en patient starter i udredning til behandling starter (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Rapporten viser, at på landsplan blev størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb udredt og behandlet inden for det anbefalede tidsrum i 4. kvartal 2021. På det regionale niveau varierer andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden fra 63 % i Region Sjælland til 83 % i Region Nordjylland.

Resultater for 4. kvartal 2021

  • 40.275 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 4. kvartal 2021.
  • Hos 9.819 af disse patienter viste udredningsforløbet, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.
  • 77 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 4. kvartal 2021, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Andelen er to procentpoint lavere end andelen i 3. kvartal 2021.

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen