xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvartal 2022

Denne rapport viser data for forløbstider for kræftpakkeforløb i 2. kvartal 2022. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstider, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 31 AUG 2022

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet, hvor lang tid der bør gå, fra en patient starter i udredning til behandling opstartes (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Resultater for 2. kvartal 2022

Data viser, at 74 % af patienter i kræftpakkeforløb på landsplan blev udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider i 2. kvartal 2022. Andelen er 7 procentpoint lavere end i 1. kvartal 2022.
På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 88 % i Region Nordjylland, 77 % i Region Midtjylland, 76 % i Region Syddanmark, 72 % i Region Hovedstaden og 64 % i Region Sjælland.

  • 39.001 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2022.
  • I 9.268 forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft.

Se desuden

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen