xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Pårørende | Selvbestemmelse

Case: Naturaktiviteter i Furesø Kommune giver borgere med demens og deres pårørende mulighed for at lave noget sammen

I Furesø Kommune bliver borgere med demens sammen med deres pårørende inviteret på skovtur, mad over bål og landbrugsaktiviteter. Kommunens tilbud ”KOM UD” giver borgere og pårørende oplevelser i naturen, der skaber rum for gode samtaler og forståelse for de hensyn og udfordringer, der præger en hverdag med demens.

Opdateret 11 MAJ 2022

Relationen til en ægtefælle eller et familiemedlem bliver sat på prøve, når deres kære får demens. Samtalerne forandrer sig, og de kan ikke lave de samme aktiviteter, som de tidligere har kunnet. Derfor har Furesø Kommune taget initiativ til at tilbyde aktiviteter i naturen, der kan give borgere med demens og deres pårørende noget at være fælles om i hverdagen. 

Furesø Kommune har startet indsatsen ”KOM UD”, hvor borgere med demens og pårørende samles til mad over bål og gåture i naturen. Naturaktiviteterne afholdes en gang om måneden. Hver gang mødes cirka 10-16 borgere med deres pårørende, hvor de i fællesskab nyder naturen og får en god snak over kaffe, bålmad og gåture.  


Bag indsatsen står Furesø Kommunes demensteam, der består af en demensfaglig konsulent og en fysioterapeut. Kommunens fysioterapeut har et godt kendskab til det lokale naturliv og stor viden om demens. Fysioterapeuten er derfor med til at tilrettelægge aktiviteterne, så de imødekommer borgernes funktionsevner. Derudover deltager en fast frivillig fra Frivilligcenteret og en frivillig ung i aktiviteterne.  

Som en del af tilbuddet har Furesø Kommune lavet et samarbejde med det lokale skolelandbrug, hvor KOM UD afholdes halvdelen af året. Her kan borgerne og de pårørende være med til at fodre dyr og deltage i landbrugsaktiviteter efter behov og ønske.  

 

”Det giver borgerne og de pårørende noget særligt at lave aktiviteter, hvor de kan kigge på dyr og landbrug. Når man mister sit sprog mere og mere som demensramt, oplever vi ofte, at det er en fordel at samles om opgaver omkring dyrene, så det ikke altid handler om at mødes om samtalerne”.

-  Trine Anneli, demensfaglig konsulent i Furesø Kommune

Den ansvarlige demensfaglige konsulent har ligeledes lavet en aftale med en lokal børnehave, som én gang om året deltager til et KOM UD-arrangement. Her laverne børnene sammen med borgere med demens og deres pårørende mad og leger i skoven. Til stor glæde for både børn og ældre, som på den måde får meget ud af hinanden.  

 

Tilbuddet skaber glæde og genkendelighed hos borgere og pårørende

Personalet fra demensteamet udtrykker, at der bliver skabt nye og stærke relationer mellem borgerne med demens og deres ægtefæller, familiemedlemmer eller andre pårørende. Borgerne er glade for tilbuddet, og mange kommer igen, efter de har deltaget i aktiviteten første gang, ifølge personalet fra demensteamet. 

De pårørende oplever, at aktiviteten giver dem mulighed for at bruge tid sammen med deres ægtefælle eller familiemedlem med demens på en ny og anderledes måde. Samtidig lærer de pårørende andre i samme situation at kende. Aktiviteterne indbyder til et fællesskab, hvor der er rummelighed og forståelse for de udfordringer, der er forbundet med at have en partner eller et familiemedlem med demens.  

 

Sådan afholdes naturaktiviteter for borgere med demens og deres pårørende 

Find en ansvarlig tovholder til naturaktiviteten

Den demensfaglige koordinator er ansvarlig for at planlægge og købe ind til aktiviteterne. Som en del af planlægningen står hun også for at koordinere de besøg og aktiviteter, der sker på dagen. Aktiviteterne kan eksempelvis være et besøg på et lokalt skolelandbrug, hvor borgere med demens og deres pårørende kan være med til at fodre dyr og hugge brænde. 

Informer om tid, sted og praktik

Den demensfaglige konsulent sørger for at informere om aktiviteten gennem annoncer i lokalavisen. I annoncen står hvor og hvornår aktiviteten bliver afholdt. Derudover får borgerne at vide, hvordan de kan komme til og fra aktiviteten, da det ikke er alle borgere, der har adgang til en bil. Der kan derfor være behov for at skaffe andre transportmuligheder. Borgere med demens og deres pårørende kan tilmelde sig aktiviteten. Tilmelding er ikke et krav, da demensteamet ønsker at gøre aktiviteten så fleksibel som muligt. Man kan derfor blot møde op på dagen, hvis man har lyst og overskud. Udover at annoncere for aktiviteten i lokalavisen, sender den demensfaglige konsulent også en besked til de borgere og pårørende, som tidligere har deltaget i aktiviteter. Den direkte information om den fremtidige aktivitet muliggør, at de kan planlægge kørsel til aktiviteten i god tid. Se invitationsmail og informationsfolder her.  

Vurder hvilke aktiviteter, der er passende på dagen 

Når borgerne og deres pårørende er mødt op på dagen, sørger den demensfaglige konsulent, fysioterapeuten og de frivillige hjælpere for at vurdere, hvilke aktiviteter der er stemning for blandt deltagerne. Arrangementet starter altid med, at der er tændt bål, som deltagerne kan varme sig ved suppleret med tæpper og kaffe. Herefter inviterer den demensfaglige konsulent borgerne og de pårørende på en gåtur på cirka 40-45 minutter. Hvis ikke alle borgerne vil eller kan deltage, bliver en person fra demensteamet tilbage med dem. Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i demensteamets vurdering af, hvilke behov og ønsker deltagerne har den pågældende dag. Borgerne og de frivillige kan for eksempel være med til at hugge brænde eller snitte grøntsager, hvis de har lyst til at være aktive. Derudover kommer kommunens fysioterapeut med bud på aktiviteter, de ældre borgere kan deltage i.  

Skab rum og forståelse for livet med demens og livet som pårørende til demens

Formålet med naturaktiviteterne er at give borgere og pårørende mulighed for at lave noget sammen med andre borgere, der forstår de udfordringer, der er forbundet med at have demens tæt inde på livet. Derfor sørger demensteamet for at skabe rum og forståelse for, at alle borgere ikke kan de samme ting. Demensteamet taler åbent om demens, for at skabe et trygt rum for pårørende til at dele erfaringer fra deres eget liv.

Gode råd fra Furesø Kommune 

Giv borgerne praktisk information i god tid 

Informér borgerne om transportmuligheder til og fra aktiviteten i god tid. På den måde har potentielle deltagere, der ikke selv kan køre, mulighed for at planlægge andre transportmuligheder.  

Vurder aktiviteterne på dagen efter borgernes fysiske evner og ønsker 

Alle borgere og pårørende er forskellige. De har ikke de samme fysiske evner, og derfor kan aktiviteterne ikke bestemmes på forhånd. Vurdér i stedet på dagen, hvilke aktiviteter borgerne har lyst til og kan deltage i. 

Inddrag frivillige 

Furesø Kommune har stor glæde af den frivillige hjælper fra kommunens Frivilligcenter. Hun har en god relation til de ældre, og hun hjælper til at få de ældre til at føle sig trygge og velkomne til aktiviteterne. Vær derfor åben over for at trække på frivillige kræfter fra nærområdet.