xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af viden om sårbare ældres deltagelse i meningsfulde aktiviteter.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en kortlægning, der belyser, hvilke tilgange kommuner og foreninger bruger til at motivere og engagere sårbare ældre til at deltage i meningsfulde aktiviteter.

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION 24 AUG 2022
Forebyggelse og sundhedsfremme kan bidrage til, at ældre bevarer trivsel og funktionsevne så længe som muligt og kan gøre det, der er værdifuldt for den enkelte. Det er imidlertid ikke alle, der har lige muligheder for at deltage i sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud.

En række overordnede faktorer som uddannelseslængde, køn, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for den enkeltes forudsætninger for at deltage i aktivitetstilbud. Viden fra kortlægningen skal derfor være med til at understøtte, at flere ældre – på trods af forskellige vilkår – vil kunne få gavn af de mangeartede tilbud, der findes.

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse omfattende 50 kommuner, der blev udvalgt på baggrund af variation i socioøkonomisk indeks og andel af ældre, og 15 landsdækkende organisationer samt 20 lokale tilbud med henblik på at sikre bredde og variation blandt foreningstilbuddene.

Se kortlægningen