xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Inddrag de pårørende - sådan gør andre

Få helt konkrete eksempler på, hvordan andre kommuner arbejder med at inddrage pårørende på dette webinar.

VIDEN OG INSPIRATION, FILM, WEBINARER 28 JUN 2022

Webinaret er for dig, der er optaget af at styrke det gode samarbejde med pårørende, hvad enten det er i hjemmeplejen eller på plejecenter. Det er både for dig, der møder de pårørende i dit arbejde i ældreplejen, og dig, der har brug for at blive klogere på, hvem du udvikler initiativer til.

Hør Marie Haulund Otto fra Sundhedsstyrelsen fortælle om den nære og den organisatoriske pårørendeinddragelse, og hvad der skal til for, at samarbejdet kan lykkes. Derudover skal vi høre teamkoordinator Simona Craciun fra hjemmeplejen Køge Midt fortælle om, hvordan opstartssamtaler og forventningsafstemning gør en positiv forskel for det relationelle samarbejde. Og fra Brønderslev kommune vil konsulent Joachim Lindflaten dele de foreløbige erfaringer med oprettelse af bestyrelser på plejecentre og hvilken rolle pårørende har i dette.

Se gerne webinaret flere medarbejdere sammen som led i lokal kompetenceudvikling eller vidensdeling.

Webinaret er tilrettelagt af Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen og blev optaget den 16. maj  2022.

Program

  • Velkomst ved Sundhedsstyrelsen
  • Inspiration til pårørendesamarbejde og inddragelse – det nære og det organisatoriske. Oplæg ved Marie Haulund Otto, Sundhedsstyrelsen
  • Opstartsmøder i hjemmeplejen – de gør en forskel. Samtale med teamkoordinator Simona Craciun Køge midt
  • Bestyrelser på plejecentre med fokus på pårørende. Samtale med konsulent Joachim Lindflaten Brønderslev kommune.Gik du glip af? 

Webinaret Hjemmeplejen banker på: Ny undersøgelse af pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen

Webinaret Når kommunen prioriterer pårørendesamarbejdet

Webinaret Får I heller ikke talt (godt nok) med de pårørende i den sidste tid? 

Webinaret Har du talt med de pårørende i dag? 

Webinaret Værd at vide om pårørende 

Webinaret Pårørendesamarbejdet - metoder, der virker 

Webinaret Pårørendemonopolet - få løst dit dilemma