xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kønsidentitet

De fleste mennesker oplever, at deres kønsidentitet – dvs. den enkeltes indre følelse og oplevelse af sit køn – svarer til det køn, de fik tildelt ved fødslen. For nogle mennesker vil kønsidentiteten imidlertid være forskellig fra det fødselstildelte køn. I sådan tilfælde taler man om, at personen er transkønnet.

Nogle transkønnede identificerer sig som det ”modsatte” af deres fødselstildelte køn og betegnes ofte transkvinder (personer med kvindelig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt mandligt køn) eller transmænd (personer med mandlig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt kvindeligt køn). Andre transkønnede har en såkaldt non-binær kønsidentitet, hvilket betyder, at de identificerer sig som noget andet end enten mand eller kvinde.

Nogle oplever uoverensstemmelse mellem det fødselstildelte køn og deres kønsidentitet allerede som børn, mens andre først oplever uoverensstemmelsen som voksne. Det kan for nogle medføre et kønsligt ubehag, hvilket kan betyde at de har behov for hjælp i sundhedsvæsenet. Den sundhedsfaglige hjælp kan bestå af rådgivning og støttende samtaler ved afklaring af kønsidentitet samt kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi.

Der kan derfor være væsentlige sundhedsfaglige opgaver forbundet med at afklare den enkeltes kønsidentitet og afhjælpe eventuelt kønsligt ubehag ved bl.a. at understøtte den enkeltes kønsidentitet i form af behandling.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Opdateret 16 JAN 2023