xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjemmehjælp

Borgere i eget hjem har ret til at vælge frit, når det drejer sig om kommunale serviceydelser på ældreområdet.

Alle borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, har mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører af hjemmehjælp.

I praksis er det den enkelte kommune, der fastsætter, hvordan man sikrer det frie valg af hjemmehjælp for kommunens borgere. Kommunen kan enten indgå kontrakt med to eller flere leverandører (hvoraf den ene kan være kommunen selv), som borgeren så kan vælge imellem.

Kommunen kan også tilbyde sine borgerne et såkaldt fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83, adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Evaluering af Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet (2021)

Opdateret 26 JAN 2023