xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Redskaber i arbejdet med rehabilitering på ældreområdet

På denne side kan I finde konkrete redskaber, som I kan bruge i jeres arbejde med rehabilitering på ældreområdet.

Nogle af redskaberne skal bruges i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere, andre er målrettet medarbejderne og det tværfaglige samarbejde.

Redskaber til samarbejdet med borgere

Rehabilitering er en ligeværdig samarbejdsproces mellem borgere og medarbejdere. Undersøgelser viser, at mange ældre borgere, som er i rehabilitering, ikke er klar over, hvad rehabilitering er, eller hvad deres egen rolle er i rehabiliteringen. Sundhedsstyrelsen har udviklet en række materialer, I som medarbejdere kan bruge til at klæde borgeren på til samarbejdet og til at gøre dem trygge.

Informationsfilm: ”Rehabilitering – vejen til en hverdag, du trives i”

Denne film forklarer kort og enkelt, hvad rehabilitering er. Filmen henvender sig til borgere og deres pårørende. Som medarbejdere kan I fx vise filmen, når I mødes med borgeren og eventuelle pårørende første gang i et rehabiliteringsforløb. Filmen kan fungere som et afsæt for samtale og forventningsafstemning mellem jer og borgerne.

Mit rehabiliteringsforløb: overblik over rehabilitering til borger

På en enkelt side giver materialet et overblik over, hvad et rehabiliteringsforløb er. Ligesom informationsfilmen henvender den sig til borgere og deres pårørende. Som medarbejdere kan I fx udlevere overblikket, når I mødes med borgeren og eventuelle pårørende første gang i et rehabiliteringsforløb. Her kan det indgå i en opstartssamtale og forventningsafstemning mellem jer og borgerne.

Mit rehabiliteringsforløb: overblik over rehabilitering til borger 

Redskaber til medarbejdere og det tværfaglige samarbejde

Der findes et væld af redskaber til det faglige arbejde med rehabilitering. Her har vi samlet et udvalg, som især fokuserer på kommunikation og det relationelle arbejde i rehabilitering.

Plakat med model for rehabilitering på ældreområdet

Modellen for rehabilitering på ældreområdet illustrerer rehabiliteringsprocessen grundlæggende faser.

Plakaten kan downloades og udskrives her.

Fold ud og se øvrige redskaber 

Perspektivskifte

Perspektivskifte er en konkret metode til at sætte sig i borgernes sted og forstå deres adfærd og behov. Som medarbejdere kan I fx bruge perspektivskifte som refleksionsøvelse i forbindelse med tværfaglige møder.

Perspektivskifte

At strække sit øre

Et godt samarbejde mellem fagligheder kræver, at alle medarbejdere øver sig i at lytte aktivt og nysgerrigt til hinanden. Der kan nemlig være mange forskellige forståelser på spil, når forskellige fagligheder arbejder sammen. ”At strække sine ører” er et redskab, der fremmer aktiv lytning i faglige drøftelser.

At strække sine ører

Rådgivningsmodellen

En god samtalepartner i en faglig diskussion veksler ofte mellem rollen som hhv. ekspert og katalysator ved både at give svar og spørge, men balancen kan være svær. Rådgivningsmodellen hjælper ledere og medarbejdere til at fremme den faglige sparring.

Rådgivningsmodellen

  • Det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Det tværfaglige samarbejde er afgørende i rehabilitering. Det tværfaglige rehabiliteringsmøde er en velafprøvet model til at understøtte samarbejdet mellem fagpersoner i rehabilitering og sikre at borgerens mål er i centrum. Find håndbogen og inspirationsmateriale om det tværfaglige rehabiliteringsmøde på Viden på Tværs.

Det tværfaglige rehabiliteringsmøde | vpt.dk

Opdateret 24 NOV 2023