xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgnings- og læringsforløb

Har I fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn? Så får I et opfølgnings- og læringsforløb med en af vores rejseholdskonsulenter. Her kan I læse om, hvad I kan forvente jer.

Formålet med et opfølgnings- og læringsforløb er at understøtte læring og udvikling hos jer. Et opfølgnings- og læringsforløb skal sikre, at I som plejeenhed også fremadrettet arbejder med den faglige kvalitet og kultur på både medarbejder- og ledelsesniveau - ud over at opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter gennem ældretilsynets opfølgningsaktiviteter.

Fokus på læring – ikke fejl

Opfølgnings- og læringsforløb er obligatoriske og faciliteres af en af vores rejseholdskonsulenter, ligesom en konsulent fra Sundhedsstyrelsen vil deltage i dele af forløbet. Det er vigtigt at understrege, at rejseholdskonsulenterne ikke kommer for at finde fejl og mangler i forbindelse med opfølgnings- og læringsforløbene, men skal ses som et sæt friske øjne, der sammen med jer som plejeenhed kan hjælpe en ny kultur på vej.

Indhold og tilrettelæggelse af forløbet

Hvis I har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil en af vores konsulenter kontakte jer for at aftale et møde for opstart af forløbet. Sammen med jeres ledelse og evt. andre repræsentanter fra jeres organisation vil rejseholdskonsulenten vurdere behovet for indholdet af det konkrete forløb hos jer. Fælles for vores opfølgnings- og læringsforløb er dog, at de tager udgangspunkt i Videnscenter for værdig ældreplejes metoder og tilgange til en mere værdig ældrepleje.

I planlægningen af forløbet anvender vi et helhedsblik på plejeenheden og tager udgangspunkt i en samlet vurdering af den faglige kvalitet og kultur på både medarbejder- og ledelsesniveau. Derfor er der både fokus på at styrke medarbejdernes kompetencer inden for personcentreret omsorg og værdig ældrepleje gennem praksisnær læring, og på ledelses- og organisationsudvikling.

Bag om opfølgnings- og læringsforløb

Opfølgnings- og læringsforløb varetages af rejseholdet i Videnscenter for værdig ældrepleje.

Loven fastsætter, at de registreringspligtige plejeenheder, som modtager et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal tage imod et obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb.

Plejeenheder, der modtager et påbud, vil i umiddelbar forlængelse af den offentliggjorte tilsynsrapport blive kontaktet af en rejseholdskonsulent fra Videnscenter for værdig ældrepleje for at aftale et møde for opstart af opfølgnings- og læringsforløbet.

Opdateret 30 JUN 2023