xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastnings­tilbud samt støtte til yngre med demens (initiativ 12)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025.

Initiativ Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens er en ansøgningspulje under handlingsplanens fokusområde 3 ” Støtte til mennesker med demens og pårørende”.

Puljen løber over knap 2 år og udgør i alt 38 millioner kroner, som udmeldes med 16,4 millioner kroner i 2018 og 21,6 millioner kroner i 2019. 

Puljen er udløbet og projekterne er afsluttet. Se erfaringsopsamlingen fra januar 2020 fra projekterne:

Meningsfulde og aflastende tilbud for yngre borgere med demens og deres pårørende

Udmøntning af puljen

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 47 ansøgninger til et samlet beløb på 62.257.804 kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 38 mio. kr. fordelt på 37 kommunale projekter. 

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet sikrer flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud og tilbud om afløsning i hjemmet samt støtte til yngre med demens, udover hvad kommunen allerede tilbyder i dag samt understøtter den nødvendige transport, som gør deltagelse i tilbuddet muligt.
 • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver hvordan de pårørende og den enkelte med demens er blevet inddraget i udviklingen af tilbuddene.
 • I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan man understøtter, at fleksibiliteten i dag- og aflastningstilbuddene samt tilbuddene om afløsning i hjemmet bl.a. også omfatter behovet for støtte og aflastning i aftentimerne og i weekenden.
 • I hvilken grad ansøgningen opstiller klare mål for projektet, kriterier for hvornår disse er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres.
 • I hvilken grad ansøgningen beskriver relevante aktiviteter og leverancer, velbeskreven tidsplan og organisering samt hvordan projektet er funderet i ledelsen, så ledelsen understøtter, at projektet implementeres og forankres i hverdagen.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Ringsted Kommune 1.508.713 kr.
 • Billund Kommune 2.065.157 kr.
 • Haderslev Kommune 559.350 kr.
 • Nyborg Kommune 1.289.180 kr.
 • Borholms Regionskommune 176.375 kr.
 • Holbæk Kommune 2.722.388 kr.
 • Struer Kommune 720.386 kr.
 • Faxe Kommune 1.006.667 kr.
 • Herning Kommune 594.000 kr.
 • Lolland Kommune 511.296 kr.
 • Syddjurs Kommune 319.057 kr.
 • Allerød, Helsingør og Hillerød kommuner 893.017 kr.
 • Ballerup Kommune 857.875 kr.
 • Egedal Kommune 1.600.804 kr.
 • Skive Kommune 1.093.050 kr.
 • Høje-Taastrup Kommune 117.640 kr. 
 • Brønderslev Kommune 218.755 kr.
 • Frederiksberg Kommune 422.100 kr.
 • Greve Kommune 1.875.583 kr.
 • Ikast-Brande Kommune 521.540 kr.
 • Kolding og Fredericia kommuner 816.200 kr.
 • Vesthimmerland Kommune 1.730.268 kr.
 • Esbjerg Kommune 855.071 kr.
 • Solrød Kommune 197.325 kr.
 • Svendborg og Ærø kommuner 2.306.800 kr.
 • Aabenraa Kommune 1.915.303 kr.
 • Frederikshavn Kommune 913.507 kr.
 • Lejre Kommune 341.000 kr.
 • Lemvig Kommune 545.700 kr.
 • Middelfart Kommune 818.481 kr.
 • Rebild Kommune 1.167.385 kr.
 • Hvidovre Kommune 1.644.718 kr.
 • Norddjurs Kommune 1.303.415 kr.
 • Rødovre Kommune 36.730 kr.
 • Vejen Kommune 1.560.466 kr.
 • Odder Kommune 979.085 kr.
 • Sorø 1.704.800 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne 

Puljeopslag

Opdateret 17 JAN 2020