xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 1, 2024

Månedsbladet handler om behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

TIDSSKRIFTER 04 MAR 2024

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Rettelse 8. april 2024:

Artiklen er rettet fra 'systemisk ketoconazol' til 'systemisk itraconazol', så der nu i afsnittet om antimikrobiel behandling står:

"Ved hoved-hals-eksem (”head and neck dermatitis”) er der ofte tale om en Malassezia furfur-superinfektion, og der kan lokalbehandles med eksempelvis ketoconazol. Systemisk itraconazol eller andre imidazol–derivater kan anvendes i sværere tilfælde."

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 1, 2024 (rev.)

(Printvenlig version i PDF)

Artikel

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis (rev.)

(Online version)

Se faktabokse og figurer fra artiklen i PDF-format

Faktabokse (PDF)

Figurer (PDF)