xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Helbredsskader ved tobaks- og nikotinbrug

Tobaksrygning er den enkeltfaktor der har den største negative indflydelse på danskernes helbred.

Rygning øger risikoen for tidlig død og for en lang række sygdomme. Rygning er eksempelvis årsag til næsten alle tilfælde af lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og øger kraftigt risikoen for mange andre kræftsygdomme, hjertekarsygdom og type 2-diabetes. For nogle sygdomme forværrer rygning prognosen, det gælder fx prostatakræft.

Helbredsskader ved brug af nikotin

Nikotin er et giftstof, som kroppen optager via lunger, slimhinder og huden. Herfra føres det hurtigt med blodet til hjernen og ud til hele kroppen. 

Nikotin er særligt farligt for børn og unge, fordi nikotin kan skade den unge hjerne. Hjernen er først færdigudviklet, når man er 25-30 år gammel. Brugen af nikotin i ungdommen kan give permanente skader på hjernen, nedsætte koncentrationsevnen og øge risikoen for psykisk sygdom, som fx angst og depression. 

Nikotin er desuden stærkt afhængighedsskabende, og det er svært at stoppe et forbrug, når man først er startet. 

Læs mere om de mulige helbredsskader ved brugen af nikotin

Opdateret 15 SEP 2023