xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetencer

Sæt fokus på kompetenceområdet, hvis I oplever, at jeres medarbejdere efterspørger faglige kompetencer til at samarbejde med pårørende.

Sæt fokus på kompetenceområdet, hvis I oplever, at jeres medarbejdere efterspørger faglige kompetencer til at samarbejde med pårørende. Måske har I særlige udfordringer med omsorgstræthed eller manglende psykologisk tryghed blandt jeres medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Det kan også være, at I får mange klager fra pårørende, som oplever utryghed, misforståelser eller mistrivsel.

Inspiration

Overblik og introduktion til materialer og værktøjer

Webinar: Pårørendesamarbejdet - metoder, der virker

Håndbog om det gode samarbejde med pårørende

Animationsfilm om undersøgelse af samarbejdet ml pårørende og hjemmepleje

Refleksionsspørgsmål

Hvordan kan vi tilbyde medarbejdere løbende kompetenceudvikling, der har udgangspunkt i vores vision, værdier eller politik for pårørendesamarbejde?

Hvordan sikrer vi, at medarbejderne får de samme faglige kompetencer til at samarbejde med pårørende?

Hvordan understøtter vi arbejdsgange, der gør, at nye kompetencer bliver afprøvet i hverdagen?

Hvordan følger vi op på, om medarbejdere i ældreplejen har en fælles tilgang til at inddrage pårørendes viden og observationer?

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops

Opdateret 24 NOV 2023