xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykiske lidelser

VIDEN OG INSPIRATION 01 NOV 2019

På vegne af Landsindsatsen EN AF OS har Statens Institut for Folkesundhed udarbejdet et litteraturstudie.

Denne rapport tegner overordnet et billede af, at der er sammenhæng mellem holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom og stigma. Denne konklusion er draget på baggrund af en litteraturgennemgang, med 158 inkluderede studier fra hele verden, der har undersøgt; hvilke holdninger og opfattelser personalet i det somatiske sundhedsvæsen har til mennesker med psykisk sygdom.

Rapporten viser, at der ikke alene er lavet mange studier, der fokuserer på holdninger til psykisk sygdom blandt sundhedsprofessionelle i det somatiske sundhedsvæsen, men at der også er lavet mange interventionsstudier, der forsøger at forebygge eller nedbryde negative holdninger og stigmatiserende adfærd blandt sundhedsprofessionelle og studerende på sundhedsfaglige uddannelser.