xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ambassadører

Formidling og aktiviteter i EN AF OS er i høj grad baseret på involvering af ambassadører og frivillige, der ønsker at være med til at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykiske lidelser. På denne side kan du læse om ambassadørernes og de frivilliges roller i EN AF OS, samt hvordan du booker en ambassadør.

EN AF OS-ambassadør Sarah. Foto: Jonas Bonde

Ambassadører i EN AF OS

Ambassadører i EN AF OS er personer, som har eller har haft en psykisk lidelse, eller som er pårørende. Ambassadørerne får træning i formidling, hvor de får redskaber til at sætte deres personlige erfaringer i perspektiv. En del af træningen består i at lære at målrette oplæg om personlige erfaringer til forskellige målgrupper. Ambassadørerne deler også nogle gange deres personlige erfaringer som casepersoner i medierne, i udvikling af materialer og videoer og der, hvor det giver mening at involvere et perspektiv med levede erfaringer. Det er nemlig den personlige fortælling om livet med psykisk sygdom, der virker afstigmatiserende.

Læs mere om hvordan vi i EN AF OS arbejder med afstigmatisering

Når ambassadørerne fra EN AF OS besøger fx skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser og hospitalsafdelinger, fortæller de om udvalgte perioder og oplevelser i deres liv med psykisk sygdom, som er relevante for netop dem, de står overfor. Ambassadørerne deler i deres oplæg også refleksioner over, hvad der har været eller kunne have været hjælpsomt i den enkeltes liv med psykisk lidelse eller i en bestemt situation, som er relevant for lytterne.


Tvangstankerne følger mig overalt, hvor jeg går. Jeg kan ikke slippe væk, uanset hvor meget jeg prøver. Angsten har været min følgesvend i årevis. Når jeg står midt i orkanens øje og er blevet slået omkuld, så holder jeg fodfæstet ved at gå en tur i min trygge hjemby Solrød Strand, lytte, observere, lade tankerne strømme igennem hovedet. Det giver mig håb, når jeg ved, jeg har en betydning for mine medmennesker. Det giver mig styrke, når jeg kan være der for andre og være en stemme, der er med til at bryde tabuet om psykisk sygdom."
- EN AF OS-ambassadør Sarah

Formål med ambassadøroplæg

Formålet med oplægget er at invitere til en fælles refleksion over, hvordan vi møder andre mennesker. Hensigten er at gøre hinanden klogere på og at åbne op for samtaler om, hvad det vil sige at leve med en psykisk lidelse.

Når ambassadørerne fortæller, bliver det tydeligt for lytterne, at ethvert menneske er unikt. Men også, at mennesker med psykiske lidelser ikke er anderledes end andre. Det kan lige så vel være én selv. Den åbne og nuancerede snak om livet med psykisk sygdom er på den måde med til at bekæmpe fordomme og forskelsbehandling, som står i vejen for, at mennesker med psykiske lidelser kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre.

Ambassadørerne er samtidig med til at styrke troen og håbet om, at man kan få det godt igen. Et vigtigt budskab både for den, som selv er syg, de pårørende, fagpersoner og befolkningen som helhed - også for at fremme mod på, at det nytter at søge hjælp i tide eller hjælpe andre til at gøre det.

Book en ambassadør

Frivillige i EN AF OS

I EN AF OS har vi også frivillige, som ikke holder oplæg om deres personlige historie, men som deltager på anden vis f.eks. ved at bidrage til udvikling af undervisningsmaterialer og deltage i events og i stande ved arrangementer og på festivaler, hvor de også bringer deres personlige erfaringer med psykisk sygdom i spil.

Læs om hvordan du bliver ambassadør eller frivillig i EN AF OS

Opdateret 19 SEP 2023