xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Til fagpersoner

Her på siden har vi samlet viden, gode råd og materialer til forskellige faggrupper, som giver inspiration til en mere afstigmatiserende tilgang i praksis.

Om stigmatisering

Det er vigtigt, at fagpersoner er opmærksomme på, hvad stigmatisering kan gøre ved patienter, brugere og borgere med psykiske lidelser. Som fagperson er det vigtigt at turde erkende, at fordomme kan udgøre en barriere i kontakten med det menneske, man skal hjælpe. Mange fagpersoner ved ikke, hvordan de skal gribe problemerne med stigmatisering an og vil gerne have hjælp til at finde ud af, hvad der kan gøres, og hvordan de bedst kan hjælpe.

Stigmatisering har omfattende konsekvenser for mennesker med psykiske lidelser i form af diskrimination, nedvurdering af egne evner og muligheder samt social udstødelse mm. Det har betydning for den enkeltes forudsætninger for at genvinde eller etablere sin plads i samfundet og for at få den samme adgang til hjælp, støtte og behandling, og kan derfor forstærke ulighed.