xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­­forebyggelse 2021

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

FAQ opdateret d. 09. december 2020

OBS: Ansøgningen, inkl. bilag, sendes som én samlet fil

Ansøgning inkl. budgetskemaer skal sendes på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 10. december 2020 kl. 12.00.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

 1. Alkohol
 2. Mental sundhed
 3. Seksuel sundhed
 4. Astma og allergi
 5. Tobaksforebyggelse - se desuden Sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2021 - genopslag tobaksforebyggelse
 6. Fysisk aktivitet
 7. Forebyggelse af dopingmisbrug
 8. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
 9. Monitorering på sundhedsområdet - se desuden Sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2021 - genopslag monitorering

Kriterier for de enkelte indsatsområder fremgår af dokumenterne

Det er primært foreninger og organisationer, der er non-profit, som kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner også søge om midler til monitorering.

Der udmøntes 36,95 mio. kr. med dette opslag. Ca. tre fjerdedele af de 36,95 mio. kr. forventes at blive udmøntet til 3-årige projekter, og den resterende del udmøntes til 1-årige projekter.

Følgende organisationer har modtaget puljemidler i 2021

Alkoholforebyggelse 

 • Alkohol og Samfund, 6.243.113 kr. (3-årig periode)
 • TUBA, 205.833 kr. (3-årig periode)

Astma & Allergi

 • Dansk Cøliaki Forening, 446.600 kr. (3-årig periode)
 • Astma og Allergi Danmark, 2.676.036 kr. (3-årig periode)

Forebyggelse af dopingmisbrug

 • Anti Doping Danmark, 600.000 kr. (3-årig periode)

Mental Sundhed 

 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, 420.750 kr. (3-årig periode)
 • Diabetesforeningen, 775.234 kr. (3-årig periode)
 • Komiteen for Sundhedsoplysning, 77.144 kr. (3-årig periode)
 • Udviklingshæmmedes Landsforbund, 187.286 kr. (3-årig periode)
 • Just Human & Red Barnet, 968.050 kr. (3-årig periode)
 • Sund By Netværket, 974.380 kr. (3-årig periode)
 • Social Sundhed – Brobyggere i Sundhedsvæsenet, 453.600 kr. (3-årig periode)
 • DGI Storkøbenhavn, 438.500 kr. (3-årig periode)

Monitorering

 • Vækst og Produktion, Rigshospitalet, 700.000 kr. (2-årig periode)
 • Videncenter for Allergi, 280.800 kr. (3-årig periode)
 • Rygestopbasen (WHO), 1.416.265 kr. (3-årig periode)
 • Statens Institut for Folkesundhed, 1.317.536 kr. (3-årig periode)

Seksuel Sundhed

 • Komiteen for Sundhedsoplysning, 300.000 kr. (3-årig periode)
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap, 426.474 kr. (3-årig periode)
 • AIDS-Fondet, 10.440.000 kr. (3-årig periode)

Fysisk aktivitet 

 • Parkinsonforeningen, 334.500 kr. (3-årig periode)
 • Cyklistforbundet, 631.879 kr. (3-årig periode)
 • GAME, 856.825 kr. (3-årig periode)
 • Hjerteforeningen, 1.447.825 kr. (3-årig periode)
 • Dansk Skolecykling, 260.760 kr. (1-årig periode)

Tobaksforebyggelse 

 • DGI Storkøbenhavn, 1.043.238 kr. (3-årig periode)

Tværkommunale netværk

 • Børneulykkesfonden, 688.000 kr. (3-årig periode)
 • Sund By Netværket, 907.750 kr. (3-årig periode)
 • Sund By Netværket, 358.500 kr. (1-årig periode)

Projektperiode

Der er mulighed for at søge til:

 • 1-årigt projekt med afslutning senest den 31. december 2021 
 • 3-årigt projekt (flerårigt betinget tilsagn) med afslutning senest den 31. december 2023.

Betinget tilsagn for 2022 og 2023 gives under forudsætning af vedtagelse af finanslov for de givne år samt med forbehold for, at de individuelle projekter forløber som godkendt i forhold til endelig godkendelse og tilsagn. 

Ansøgere har mulighed for at søge om tilskud til både 1- og 3-årige projekter. Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at omgøre en 1-årig bevilling til en 3-årig eller omvendt. Såfremt ansøger ønsker tilskud til et 1-årigt projekt, så skal man søge en 1-årig bevilling og tilsvarende med 3-årige projekter.

Ansøgningsmateriale

Læs mere om generelle vurderingskriterier, betingelser, formelle krav til ansøgningen mv.

Puljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 1-årigt projekt (2021)

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 3-årigt projekt (2021-2023)

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold og formelle krav kan rettes til Trine Wulff Larsen, trwl@sst.dk

Spørgsmål til økonomi og budgetskemaer kan rettes til: Kasper Dahl, kad@sst.dk

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 02 NOV 2020