xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­­forebyggelse 2024

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2024 er udmøntet til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Midlerne er blevet udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

 1. Alkoholforebyggelse
 2. Astma og Allergi 
 3. Forebyggelse af dopingmisbrug 
 4. Fysisk aktivitet
 5. Mental sundhed 
 6. Monitorering på sundhedsområdet
 7. Seksuel sundhed 
 8. Tobaks- og nikotinforebyggelse
 9. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 

Ved at klikke på de enkelte indsatsområder kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der var muligt at søge midler til.

Du kan finde opslaget af puljen med beskrivelse af kriterier og øvrige ansøgningsformalier her:

Puljeopslag

Uddeling af puljemidler

Der er i 2024 udmøntet ca. 52 mio. kr. til 3-årige (2024-2026) og 1-årige projekter.

Det forventes, at der i den næste 3- årige periode vil blive udmøntet et tilsvarende beløb under forudsætning af finanslovens godkendelse.

Beløbene for 2025 og 2026 på de 3-årige projekter er givet som betinget tilsagn, fordi beløbet først kan udmøntes når finansloven for det pågældende år er vedtaget.

Følgende organisationer har modtaget puljemidler i 2024-2026 til 3-årige projekter og i 2024 til 1-årige projekter:

Alkoholforebyggelse 

 • Alkohol og Samfund, ”Alkolinjen”, 11.963.940 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Alkohol og Samfund, ”Alkoholforebyggelse mellem grundskole, efterskole og ungdomsuddannelse”, 3.540.221 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Alkohol og Samfund, ”Bæredygtig alkoholkultur i foreningslivet. Mere fællesskab – mindre alkohol”, 3.485.293 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Alkohol og Samfund, ”Den nationale alkoholkampagne uge 40”, 1.975.188 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Ungdomsringen, ”Klub Fredag Aften”, 3.435.000 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Kræftens Bekæmpelse, ”Rusmiddelforebyggende undervisningsmateriale til elever i 7-9. klasse”, 986.250 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • Kræftens Bekæmpelse, ”Oplysning om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til borgere der drikker mere end anbefalingerne”, 2.557.400 kr. (I alt fra 2024-2026)

Astma & Allergi

 • Astma og Allergi Danmark, ”Indsatsområde astma og allergi”, 6.525.000 kr. (I alt fra 2024-2026)

Forebyggelse af dopingmisbrug

 • Anti Doping Danmark,” Sunde og dopingfrie træningsmiljøer for unge - Øget lokalt ejerskab blandt fitnesspersonalet”, 1.800.000 kr. (I alt fra 2024-2026)

Fysisk aktivitet 

 • Lungeforeningen, ”Træn dig til livsglæde med en lungesygdom, 395.700 kr. (I alt 2024)
 • Just Human, ”PULS i skolen”, 2.700.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • Håb i Psykiatrien, ”Motionsvenner i psykiatrien”, 1.858.160 kr. (I alt 2024-2026)
 • Børneulykkesfonden, ”Tumlekaravanen”, 1.800.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • Dansk Skoleidræt, ”Aktive og sunde kostskoleelever”, 1.490.145 kr. (I alt 2024-2026)

Mental Sundhed 

 • DGI Storkøbenhavn, ”Fællesskaber der fremmer pigers trivsel”, 3.300.975 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • GAME, ”Playmakerprogrammet – vejen til trivselsfremmede fællesskaber”, 3.900.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • LGBT+, ” Øget trivsel for LGBT+ børn og unge – opkvalificering af danske kommuner”, 3.035.618 kr. (I alt 2024-2026)
 • Det sociale netværk/Headspace Danmark, ”Udvikling af sundhedsfremmende workshop i Headspace Danmark”, 3.662.931 kr. (I alt 2024-2026)
 • Dansk Skoleidræt, ” Styr på Sundheden – boost din sundhedsundervisning, så elevernes mentale sundhed øges”, 498.745 kr. (I alt 2024)
 • Depressionsforeningen, Styrket opsporing af uopdagede depressioner hos seniorer”, 783.045 kr. (I alt 2024)

Monitorering på sundhedsområdet

 • Videncenter for Allergi, ”National monitorering af kontaktallergi”, 936.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • Clinical Health Promotion Centre (WHO), “Stopbasen – tobak og nikotin”, 4.540.556 kr. (I alt 2024-2026)
 • Holbæk sygehus - Arbejds- og socialmedicinsk afdeling, ”PFAS hos unge danskere i den reproduktive alder”, 3.781.346 kr. (I alt 2024-2026)
 • Idrættens Analyseinstitut, ”Forebyggelse og sundhedsfremme gennem kommunal anvendelse af data på fritidsområdet – kortlægning, monitorering og analyse”, 2.304.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • Bispebjerg Hospital - Arbejds- og Miljømedicinsk Forskningsenhed, ”Asbest i by og beboelsesområder”, 1.364.250 kr. (I alt 2024)

Seksuel Sundhed

 • Foreningen af kroniske smerteramte og pårørende, ”Berørt – intimitet i skyggen af smerte”, 3.500.000 kr. (I alt 2024-2026)
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap, ”Lige lyst – oplysning om sex, intimitet og grænser”,  1.888.253 kr. (I alt 2024-2026)
 • AIDS-Fondet, ” Sundhed og inklusion – Forebyggelse af sexsygdomme og stigma”, 20.092.988 kr. (I alt 2024-2026)

Tobaks- og Nikotinforebyggelse 

 • Sund By Netværket, ”Ryge- og nikotinstop på dit sprog”, 3.944.520 kr. (I alt fra 2024-2026)

Tværkommunale netværk

 • Social Sundhed, ” Randers & Norddjurs – brobygning for mennesker, der står sårbart i mødet med sundhedsvæsenet”, 2.000.758 kr. (I alt fra 2024-2026)
 • CABI – videnhus, ”Forebyggende indsats til flere”, 967.704 kr. (I alt fra 2024-2026)


Projekter på fast anmærkning

”Fast anmærkning” betyder, at organisationen/projektet, under forudsætning af finanslovens godkendelse, får tildelt et aftalt beløb fra puljen hvert år eller i en afgrænset periode (se periode i parentes)

 • Stoplinien, ”Rygestop, og rådgivning”, 3.800.000 kr. (Hvert år)
 • Stoplinien, ”Styrke nationale rygestop-, og nikotinindsats, 8.000.000 kr. (2024-2028)
 • Sikkerhedsstyrelsen,”fyrværkerikampagne”, 400.000 kr. (Hvert år)
 • AIDS-Fondet, ”Sammen om sundhed – styrket seksuel sundhed for udsatte grupper”, 2.000.000 kr. (Hvert år)
 • Kræftens Bekæmpelse, ”Udvikling af app til nikotin-, og rygestop”, 9.500.000 kr. (2024-2027)
 • Alkopops, ”Børn og unges alkoholforbrug”, 2.500.000 kr. (Hvert år)

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende puljen og udmøntningen kan sendes til fob@sst.dk

Opdateret 19 MAR 2024