×

Nyheder

1 - 20 af 1588 nyheder
 • Forsøg med inddragelse af borgere i psykiatrien

  | 23. december 2014 |

  Midlerne til tre satspuljer, der handler om pårørendeinddragelse og forsøg med peer støtte i psykiatrien, er blevet udmøntet. Satspuljerne skal støtte den systematiske inddragelse af pårørende og borgere med egne erfaringer på området.

 • Konference: Forebyggelse af tvang

  | 23. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen holder 2-dages konference om forebyggelse af tvang d. 9. og 10. marts 2015 i Nyborg. Konferencen bliver holdt i fællesskab med Region Syddanmark, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Danske Regioner.

 • Årsrapport om humane væv og celler

  | 22. december 2014 |

  Aktiviteten på vævscentre og gynækologiske klinikker har været stabil i 2013 sammenlignet med 2012

 • Duaklir Genuair® får generelt tilskud

  | 19. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen giver generelt tilskud til Duaklir Genuair. Duaklir Genuair bliver brugt til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 • Visitations­retningslinjer på hjerneskade­området

  | 19. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

 • Høring: National klinisk retningslinje om multipel sklerose

  | 19. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen sender en national klinisk retningslinje om fysioterapi og ergoterapi til voksne med multipel sklerose i høring. Høringssvar skal sendes senest den 19. januar 2015 kl. 8.00.

 • Specialelæge­uddannelsens Inspektor­ordning fungerer

  | 19. december 2014 |

  Inspektorordningen fungerer tilfredsstillende, men der bør være en mere fokuseret indsats på de afdelinger, hvor der er kritik af uddannelsesmiljøet. Sygehusledelser og regionale kvalitetssikringssystemer kan med fordel inddrages mere.

 • Samarbejde om forebyggelse

  | 19. december 2014 |

  Der skal et godt samarbejde mellem almen praksis og kommunen til, for at borgere oplever sammenhængende og effektive forebyggelsesforløb på tværs af sektorerne. Et nyt materiale giver inspiration til, hvilke elementer der er vigtige at styrke.

 • Sundhedsstyrelsen omkring jul og nytår

  | 19. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen er lukket fra den 24. december 2014 til den 4. januar 2015, begge dage inklusive. Dog er der særlige forhold vedrørende udleveringstilladelser, Statens Institut for Strålebeskyttelse og Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutioner.

 • Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

  | 18. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen behandler hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler) i hverdagene mellem jul og nytår

 • Nyt Om Bivirkninger december 2014

  | 18. december 2014 |

  Decemberudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme: 10 overskridelser i november 2014

  | 18. december 2014 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for november måned 2014 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser overskridelser i 10 tilfælde af kræftsygdom.

 • Maksimale ventetider - korrektion af indberetninger for oktober 2014

  | 18. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har modtaget én ekstra indberetning om overholdelsen af maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom fra Region Hovedstaden for oktober 2014.

 • Konference: Rusmiddelskader hos børn

  | 16. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen holder konference om forebyggelse og tidlig indsats i forhold til gravide med forbrug af alkohol, stoffer og afhængighedsskabende medicin.

 • Ændring i børnevaccinations­programmet

  | 16. december 2014 |

  Fra 1. januar 2015 skal børn igen vaccineres efter det tidligere børnevaccinationsprogram, da Statens Serum Institut (SSI) igen har vacciner tilgængelige efter et år med produktionsproblemer.

 • Constella® får ikke generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud

  | 15. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har givet afslag på ansøgning om generelt tilskud og generelt klausuleret tilskud til Constella.

 • Veregen® får ikke generelt eller generelt klausuleret tilskud

  | 15. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har givet afslag på ansøgning om generelt tilskud og generelt klausuleret tilskud til Veregen salve.

 • Behandling med antidepressiv medicin

  | 15. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om behandling af voksne over 18 år med antidepressive lægemidler.

 • Forløbstider for hjertepakker: fortsat arbejde på forbedringer i 3. kvartal 2014

  | 12. december 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har skrevet en kommentar til den nationale monitorering af hjertepakkerne for 3. kvartal 2014. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at regionerne er i gang med at forbedre udnyttelsen af hjertepakkerne og sikre korrekt registrering, men også at der fortsat er regionale forskelle at arbejde med.

 • Ledig bevilling til Roskilde Dom Apotek

  | 12. december 2014 |

  Bevillingen til at drive Roskilde Dom Apotek er ledig per 1. juli 2015.