×

Nyheder

1 - 20 af 1196 nyheder
 • Høring: NKR for behandling af moderat og svær bulimi

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af bulimi i høring.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2015

  | 26. februar 2015 |

  Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Temadag: Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet i mennesker?

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder temadagen onsdag den 15. april 2015.

 • Høring: NKR om behandling af nakkesmerter

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen starter nu en høring over en ny national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati).

 • Nye opfølgnings­programmer for kræft

  | 25. februar 2015 |

  Nye opfølgningsprogrammer går væk fra rutinemæssige kontroller og sætter mere fokus på patientens individuelle behov.

 • Influenzavaccinen Pandemrix® var en sikker vaccine

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået samtlige mistanker om bivirkninger, der er indberettet for den vaccine, der blev brugt i forbindelse med influenzapandemien i 2009.

 • Høring: NKR om behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb

  | 23. februar 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse behandlingsforløb er sendt i høring frem til d. 16. marts 2015.

 • Nye råd om mad til spædbørn

  | 23. februar 2015 |

  Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

 • Sundhedsstyrelsen ændrer praksis i tilsynssager

  | 20. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ændret praksis i både faglige sager og egnethedssager, og vil ikke fremover indgå frivillige aftaler med sundhedspersoner, hvor der kan træffes en afgørelse. Ændringen sker på baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling og er en del af omlægningen af tilsynsområdet.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme: 7 hændelser i januar 2015

  | 20. februar 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for januar måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

 • DKMAnet utilgængeligt torsdag morgen

  | 18. februar 2015 |

  DKMAnet vil ikke være tilgængelig torsdag den 19. februar fra kl. 09:00-11:00 på grund af opdateringer.

 • Høring: NKR om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

  | 18. februar 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje om fjernelse af livmoderen ved godartet sygdom er sendt i høring.

 • Høring: National klinisk retningslinje for mellemøre­betændelse

  | 17. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje skal sætte en fælles standard for diagnosticering og behandling af mellemørebetændelse blandt børn i aldersgruppen 0-5 år. Retningslinjen er i høring frem til den 10. marts 2015.

 • Konference: Sundhed og beskæftigelse

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen holder onsdag d. 17. juni 2015 en national konference om sundhed og beskæftigelse. Konferencen arrangeres i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 • Ny vejledning om ordination og håndtering af medicin

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har foretaget en gennemgribende revision af vejledningen om ordination og håndtering af medicin. Den nye vejledning skal sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer det ansvar, ledelsen har på de enkelte behandlingssteder.

 • Dialogmøde om Sundhedsstyrelsens tilsyn i fremtiden

  | 13. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har inviteret en række organisationer til en dialog om, hvordan tilsynet med plejehjem, private behandlingssteder og kosmetiske klinikker har fungeret hidtil, og hvordan patientsikkerheden kan styrkes.

 • Regnskabsresultater for apoteker 2013

  | 12. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber.

 • Bevilling til Skagen Apotek

  | 11. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 6. februar 2015 meddelt Brian Skotte Sforzini bevilling til at drive Skagen Apotek.

 • Formatet for fremstillertilladelser er opdateret iht. EMAs community procedures

  | 10. februar 2015 |

  Vi har opdateret vores IT-systemer, så vi nu har mulighed for at overføre fremstillertilladelser til EudraGMDP via EMAs nyeste XML-skema. Dette medfører nogle ændringer til, hvordan vi fremover udsteder fremstillertilladelser.

 • Send dansk indlægsseddel ved ansøgning om ændringer i produktinformationen

  | 10. februar 2015 |

  I forbindelse med ansøgning(-er) om ændringer til produktinformationen skal indehavere af markedsføringstilladelser altid sende en dansk version af indlægssedlen til Sundhedsstyrelsen, uanset om lægemidlet er markedsført i Danmark eller ej (med mindre lægemidlet falder ind under § 11 om udeladelse af indlægsseddel jvf. Bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 med senere ændringer om mærkning m.m. af lægemidler).