×

Nyheder

1 - 20 af 1439 nyheder
 • Fokus på patientsikkerhed i kosmetiske behandlinger

  | 27. november 2015 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet alle læger, der er registreret som udøvere af lovregulerede kosmetiske behandlinger, efter at styrelsen har fået viden om at flere klinikker overtræder lovgivningen.

 • Acamprosat får generelt klausuleret tilskud

  | 27. november 2015 |

  Den 7. december 2015 får acamprosat generelt klausuleret tilskud. Lægemiddelstyrelsen har truffet denne afgørelse efter anbefaling fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn.

 • Indsatsen for borgere med hjerneskade er styrket

  | 27. november 2015 |

  Et målrettet arbejde for at styrke indsatsen overfor borgere med hjerneskade har båret frugt, men vi kan blive endnu bedre. Det er udgangspunktet for en konference om hjerneskaderehabilitering den 27. november.

 • Nyt Om Bivirkninger november 2015

  | 26. november 2015 |

  November-udgaven af Nyt Om Bivirkninger med bl.a. Nyt fra EU og Nyt fra Lægemiddelstyrelsen.

 • Rapport fra EMA om HPV-vaccinerne offentliggjort

  | 26. november 2015 |

  Det europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har i dag offentliggjort den sikkerhedsgennemgang som viser at der ikke er data, der peger på sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS, og at EMA ikke finder grund til at ændre information om vaccinens anvendelse.

 • Kraftigt fald i forekomsten af kondylomer blandt unge kvinder og mænd

  | 25. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har opgjort, hvor mange personer der er blevet behandlet for kondylomer (kønsvorter). Opgørelsen viser et meget markant fald i antallet af tilfælde fra 2009 til 2014, især blandt unge kvinder og mænd i alderen 15–19 år og 20–24 år. Faldet ses i forbindelse med indførslen af HPV-vaccination blandt piger.

 • Evaluering af hjerneskadeområdet

  | 24. november 2015 |

  95 kommuner og én region med dertilhørende kommuner har i en 5 års periode fået midler til at implementere forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade. Erfaringerne fra indsatserne er blevet samlet i en ny rapport.

 • Pakkeforløb for kræft i urinvejene og for analkræft

  | 24. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har revideret de to pakkeforløb for henholdsvis kræft i urinvejene og for analkræft. Regionerne skal have implementeret de reviderede pakkeforløb senest 1. januar 2016.

 • Hydrokortison ”Orion”® får ikke generelt tilskud

  | 20. november 2015 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Hydrokortison ”Orion” ikke skal have generelt tilskud.

 • Håndtering af seksuelt overførbare infektioner

  | 20. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har samlet anbefalingerne for forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner i én publikation, der samtidig giver mulighed for print af information til patienterne.

 • Forebyggelse af legionella i vandinstallationer

  | 20. november 2015 |

  Lungebetændelse forårsaget af legionellabakterier har i den seneste halvanden måned været i konstant stigning i Odense i forhold til normalt om efteråret. Styrelsen for P

 • EMA’s øverste komité tilslutter sig bivirkningskomitéens vurdering af HPV-vaccinen

  | 20. november 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for medicin til mennesker (CHMP) har tilsluttet sig bivirkningskomitéens konklusion om, at data ikke peger på en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS.

 • Ledig bevilling til Sorø Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Sorø Apotek er ledig pr. 1. juni 2016. Sorø Apotek er beliggende i postnummer 4180.

 • Ledig bevilling til Gentofte Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Gentofte Apotek er ledig pr. 1. maj 2016. Gentofte Apotek er beliggende i postnummer 2820.

 • Ledig bevilling til Fredericia Axeltorvs Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Fredericia Axeltorvs Apotek er ledig pr. 1. maj 2016. Fredericia Axeltorvs Apotek er beliggende i postnummer 7000.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for oktober 2015

  | 19. november 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for oktober måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Der var 3 overskridelser i oktober måned.

 • Ny rapport konkluderer: Tilfredshed med specialeplanen, men savner fokus på konsekvenserne for de mindre sygehuse

  | 19. november 2015 |

  Hvordan opleves specialeplanen og dens konsekvenser ude på landet akutsygehuse? Det spørgsmål har Sundhedsstyrelsen bedt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om at belyse. Og resultatet bliver nu offentliggjort i en ny rapport, ”Specialeplanlægning, set fra akutsygehusenes perspektiv”, som vil blive præsenteret på den kommende konference om specialeplanlægning mandag den 23. november 2015.

 • Indsamling af middelaktiviteter til bestemmelse af nuklearmedicinske referenceniveauer

  | 18. november 2015 |

  Statens Institut for Strålebeskyttelse ønsker at fastlægge nye referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser.

 • Antibiotika til hoste er ofte unødvendigt

  | 18. november 2015 |

  Den 18. november er europæisk antibiotikadag. I Danmark bliver dagen markeret med en kampagne om kun at bruge antibiotika, når det er nødvendigt – også ved hoste.

 • Fortsat fald i unges forbrug af stoffer

  | 18. november 2015 |

  Stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9.klasseelever i Danmark.