×

Nyheder

1 - 20 af 1266 nyheder
 • Nyt Om Bivirkninger april 2015

  | 30. april 2015 |

  Apriludgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014

  | 30. april 2015 |

  I Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014 kan du blandt andet læse om udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger, få et indblik i forskellige fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet og se et udsnit de bivirkningssignaler vi har haft fokus på i 2014.

 • Har du husket dine børns vaccinationer?

  | 27. april 2015 |

  WHO har i april måned særligt fokus på, om børn har fået alle deres vaccinationer og holder i denne uge ’World immunization week’. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre bruger lejligheden til at tjekke deres børns vaccinationer.

 • Høring: NKR for rehabilitering af patienter med type 2 diabetes

  | 24. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen sender en ny national klinisk retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes i høring.

 • Ny uddannelse for tilsyn med sundhedspersoner

  | 24. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har indført en ny tilsynsuddannelse for medarbejdere, der arbejder med tilsyn med læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoners faglige arbejde. Uddannelsen er et led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og organisationer, som gennemføres i 2015.

 • Høring: NKR for behandling af høfeber

  | 23. april 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje om behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) er sendt i høring.

 • Status for handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed

  | 23. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen følger tidsplanen for gennemførelse af initiativerne i Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed, som blev sat i gang i september 2014. De mest markante nyskabelser er en samlet organisation på tilsynsområdet, oprettelsen af en kvalitetsorganisation og senest en ny uddannelse for personale, der arbejder med tilsynssager.

 • Bevilling til Otterup Apotek

  | 23. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 17. april 2015 meddelt Birthe Faurschou Johansen bevilling til at drive Otterup Apotek.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme: Indberetning marts 2015

  | 23. april 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelse af maksimale ventetider for marts måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

 • Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran

  | 20. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ophævet den generiske substitution med det blodfortyndende lægemiddel Warfarin Orion. Det betyder, at apotekerne ikke længere må udlevere Warfarin Orion i stedet for Marevan eller Waran. Nogle patienter i behandling med Warfarin Orion skal have tjekket den blodfortyndende behandling en ekstra gang.

 • Sundhedsstyrelsen udgiver nye specialevejledninger

  | 17. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Specialevejledningerne for pædiatri, klinisk biokemi og klinisk genetik afventer supplerende afklaringer, før de kan offentliggøres.

 • Høring: Vejledning om tuberkulose

  | 16. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har en ny national vejledning om tuberkulose - anmeldelse, smitteopsporing og hygiejne i høring. Høringsfristen er d. 18. maj 2015.

 • Satspulje: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

  | 14. april 2015 |

  Institutioner kan søge om midler til aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn via en ny satspulje

 • Nordisk konference: Social ulighed i sundhed i norden

  | 14. april 2015 |

  Myndigheder i Danmark, Norge og Sverige holder sammen med Nordisk ministerråd en konference i slutningen af november om social ulighed i norden.

 • Satspulje: Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

  | 13. april 2015 |

  Offentlige og selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende kan søge om tilskud fra puljen ”Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler”.

 • Satspulje: Styrket indsats for unge med psykoser

  | 13. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer private og offentlige aktører til at søge om tilskud fra en pulje til en styrket indsats for unge med psykoser relateret til hash eller andre stoffer.

 • Satspulje: Børn og unge, hvis forældre eller søskende har en psykisk lidelse

  | 13. april 2015 |

  Børn og unge er en særlig udsat, men ofte tavs gruppe af pårørende til forældre eller søskende med en psykisk lidelse. En ny satspulje skal sætte fokus at hjælpe børn og unge til både at trives bedre og få den information, de har brug for om deres forældre eller søskendes sygdom.

 • Forsyningsproblemer med øjensalve

  | 13. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre udleveringsgruppen for Zovir (aciclovir) øjensalve fra mandag d. 13. april 2015 på grund af forsyningsproblemer.

 • Bevilling til Roskilde Dom Apotek

  | 10. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 31. marts 2015 meddelt Mads Korsholm bevilling til at drive Roskilde Dom Apotek.

 • Problemer med indsendelse til de videnskabsetiske komitéer via DKMAnet

  | 9. april 2015 |

  Der er opstået en fejl på DKMAnet vedrørende kliniske forsøg og indsendelse til det Videnskabsetiske Komité System. Det Videnskabsetiske Komitésystems driftsleverandør er i gang med at udbedre fejlen.