×

Nyheder

1 - 20 af 1283 nyheder
 • NKR: Ny retningslinje om behandling af patienter med skizofreni

  | 22. maj 2015 |

  En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger til behandling af skizofreni ved behandlingsforløb, der er komplicerede på grund af vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen.

 • Medicintilskudsnævnet har modtaget 16 høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

  | 22. maj 2015 |

  Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL har været i høring med frist den 20. april 2015. Medicintilskudsnævnet har modtaget i alt 16 høringssvar fra 14 interessenter.

 • NKR: Ny retningslinje for behandling af bulimi

  | 21. maj 2015 |

  En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger for medicinsk og psykoterapeutisk behandling ved moderat og svær bulimi.

 • NKR: Diagnostik og behandling af mellemørebetændelse

  | 21. maj 2015 |

  En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger om, hvordan mellemørebetændelse diagnosticeres, og hvornår det er relevant at anlægge trommehindedræn.

 • NKR: Ny retningslinje om behandling af udstrålende smerter fra nakken

  | 21. maj 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati).

 • Bevilling til Viborg Svane Apotek

  | 19. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 12. maj 2015 meddelt Rami Zeidan bevilling til at drive Viborg Svane Apotek.

 • Støt dit barn til mere motion

  | 18. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsen lancerer i dag kampagnen Get Moving, der skal inspirere forældre og pædagoger til at støtte børn i at være fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen.

 • NKR: Ny retningslinje om fjernelse af livmoderen

  | 13. maj 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje fra Sundhedsstyrelsen kommer med anbefalinger for de operative og kirurgiske indgreb ved fjernelse af livmoderen i forbindelse med behandling for godartede gynækologiske sygdomme (hysterektomi).

 • Sundhedsstyrelsen har lukket fredag den 15. maj

  | 13. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har lukket fredag den 15. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag). Sundhedsstyrelsen har dog en døgnbemandet beredskabsvagt og behandler hastende ansøgninger om udleveringstilladelser (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler).

 • Flere kræftpatienter får behandling til tiden

  | 13. maj 2015 |

  Overvågning af kræftområdet i 2014 viser en stigning på 5 procent point i antallet af behandlingsforløb, som gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider.

 • Ledig bevilling til Aarhus Trøjborg Apotek

  | 12. maj 2015 |

  Bevillingen til at drive Aarhus Trøjborg Apotek er ledig per 1. december 2015.

 • Forældreuddannelse styrker evnen til at være forældre

  | 11. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har evalueret satspuljeprojektet ”Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici”. Satspuljeprojekt har bestået af to modelprojekter i 14 kommuner over en fire-årig periode. Begge indsatser viser, at der er positive resultater både for forældre og børn, der har deltaget i projekterne.

 • Politisk aftale om Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn

  | 7. maj 2015 |

  Regeringspartierne har i dag forhandlet en politisk aftale om Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn på plads med sundhedsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

 • To nye enhedschefer i Sundhedsstyrelsen

  | 7. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsen ansætter to nye chefer for enhederne Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, SENord, og Overvågning af virksomheder & Kvalitet, VOK. Ny enhedschef for SENord bliver forskningschef på Hospitalsenhed Midt Charlotte Hjort og ny enhedschef for VOK bliver Merete Hermann.

 • Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed

  | 6. maj 2015 |

  Medicintilskudsnævnet drøftede på deres møde den 24. marts 2015 den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed. Nævnet anbefalede Sundhedsstyrelsen, at der indledes en ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB).

 • Brug af bæltefikseringer falder

  | 4. maj 2015 |

  Sundhedsstyrelsens opgørelse over brug af tvang i psykiatrien i 2014 viser, at der nationalt har været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer og særligt i brugen af kortvarige bæltefikseringer. Opgørelsen for 2014 er den første af en række aftalte, særlige årlige opgørelser, som skal overvåge brug af tvang, og indgår i Sundhedsministeriets og Danske Regioners fælles mål om at halvere tvang i psykiatrien.

 • Vigtig meddelelse til patienter, som er i behandling med blodfortyndende medicin (Warfarin Orion, Marevan eller Waran)

  | 4. maj 2015 |

  Nogle patienter skal have tjekket den blodfortyndende behandling hos lægen en ekstra gang

 • Nyt Om Bivirkninger april 2015

  | 30. april 2015 |

  Apriludgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014

  | 30. april 2015 |

  I Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014 kan du blandt andet læse om udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger, få et indblik i forskellige fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet og se et udsnit de bivirkningssignaler vi har haft fokus på i 2014.

 • Har du husket dine børns vaccinationer?

  | 27. april 2015 |

  WHO har i april måned særligt fokus på, om børn har fået alle deres vaccinationer og holder i denne uge ’World immunization week’. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre bruger lejligheden til at tjekke deres børns vaccinationer.