×

Nyheder

1 - 20 af 1557 nyheder
 • Taptiqom® får generelt tilskud

  | 26. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen giver generelt tilskud til Taptiqom (enkeltdosisbeholder).

 • Bevilling til Struer Apotek

  | 23. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 22. januar 2015 meddelt Jeanette Hunnerup Nielsen bevilling til at drive Struer Apotek.

 • DKMAnet Kliniske forsøg – Problemer med indsendelse til det Videnskabsetiske Komité System

  | 22. januar 2015 |

  Ikke alle indsendelser via DKMAnet vedr. kliniske forsøg når frem til det Videnskabsetiske Komitésystem

 • Sygdomstilfælde med sandsynlig smitte fra kebab-restauranter

  | 21. januar 2015 |

  Fire personer er siden november 2014 blevet ramt af en særlig type E. coli-bakterie af typen VTEC, og tre andre personer har været under mistanke for at være smittet med denne bakterie. De syv personer har alle har spist kebab/shawarma på forskellige restauranter i Københavns- eller Aarhusområdet og er smittet uafhængigt af hinanden. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 7 år med diarré-sygdom, og alle med blodig diarré, uanset alder, søger læge med henblik på undersøgelse for VTEC.

 • Høring om transparens i kliniske forsøg

  | 21. januar 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har iværksat en høring om, hvordan man skal implementere reglerne om transparens fra den nye forordning om kliniske forsøg. Svarfrist er d. 18. februar.

 • NKR: Udredning og behandling/­rehabilitering af smerter i bevægeapparatet

  | 21. januar 2015 |

  En ny retningslinje giver anbefalinger til, hvordan sundhedspersonalet kan identificere generaliserede smerter i bevægeapparatet tidligt i forløbet og hvilken behandling patienten kan tilbydes.

 • Høring over Medicintilskuds­nævnets forslag til tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

  | 20. januar 2015 |

  Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (ATC-gruppe R03) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling.

 • Faglig vejledning om behandling af transkønnede

  | 19. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede.

 • Bevilling til Århus Aabyhøj Apotek

  | 16. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 12. januar 2015 meddelt Lene Hurup Kristoffersen bevilling til at drive Århus Aabyhøj Apotek.

 • Opdatering af produktresumeer på grund af ændrede ATC-koder for 2015

  | 16. januar 2015 |

  Indehavere af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, samt den gensidige anerkendelsesprocedure, skal være opmærksomme på ændrede ATC-koder for 2015.

 • Forvaltningsretlig gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling

  | 14. januar 2015 |

  Som led i handlingsplanen for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed har Sundhedsstyrelsen bedt Kammeradvokaten foretage en forvaltningsretlig gennemgang af styrelsens sagsbehandling af tilsynssager.

 • Meld hændelser med hjælpemidler

  | 14. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen opfordrer med ny kampagne kommunerne til at indberette fejl, svigt og mangler ved hjælpemidler.

 • Bevilling til Brønderslev Apotek

  | 13. januar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har den 6. januar 2015 meddelt Pia Lunding bevilling til at drive Brønderslev Apotek.

 • Ny vejledning om stråledoser ved CT-scanninger

  | 13. januar 2015 |

  Statens Institut for Strålebeskyttelse har fastsat nye referencedoser ved CT-scanninger samt lavet en ny vejledning for indsamling og vurdering af patienternes stråledoser ved CT-scanninger.

 • Kommunernes arbejde med overvægt og stoffer

  | 12. januar 2015 |

  En ny kortlægning viser, at kommunerne er godt i gang med at arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer, men der er fortsat et potentiale for at øge indsatsen på områderne.

 • Sygeplejerske i hjemmekarantæne for ebola

  | 8. januar 2015 |

  En sygeplejerske, der har været udsendt af Forsvaret til ebolaindsatsen i Sierra Leone, er i dag blevet hjemtaget pga. mulig risiko for smitte med ebolavirus. Efter en konkret vurdering af smitterisikoen har Sundhedsstyrelsen besluttet at anbefale tre ugers karantæne under tæt observation.

 • Sygeplejerske i karantæne for ebola

  | 8. januar 2015 |

  Forsvaret har valgt at hjemtage en medarbejder fra Sierra Leone, der har arbejdet med ebolapatienter. Medarbejderen har været udsat for en højrisikosituation i forbindelse med plejen af ebolapatienter.

 • Gebyrer for medicinsk udstyr i 2015

  | 5. januar 2015 |

  Gebyrerne for medicinsk udstyr er blevet pris/lønreguleret jvf. statens regler. Det gælder gebyrsatserne for registrering af fabrikanter og udstyr, importører og distributører, sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, og ændring af afprøvning, samt tilsyn og kontrol af bemyndigede organer i Danmark.

 • Lille fald i andelen af lejlighedsvise rygere

  | 5. januar 2015 |

  Nye tal fra en undersøgelse af danskernes rygevaner viser, at 21 procent af danskerne ryger, og at der er en faldende tendens i gruppen af personer, som ryger en gang imellem.

 • Forsøg med inddragelse af borgere i psykiatrien

  | 23. december 2014 |

  Midlerne til tre satspuljer, der handler om pårørendeinddragelse og forsøg med peer støtte i psykiatrien, er blevet udmøntet. Satspuljerne skal støtte den systematiske inddragelse af pårørende og borgere med egne erfaringer på området.