×

Nyheder

1 - 20 af 1322 nyheder
 • Vejledende materiale til læger og p-pillebrugere om p-piller

  | 28. august 2015 |

  Den europæiske bivirkningskomité har for nyligt afsluttet en gennemgang af risikoen for blodpropper (VTE) ved p-piller og anden prævention med hormonkombinationer. Hormonprævention af kombinationstypen indeholder to typer hormoner, et østrogen og et progesteron, og findes som piller, plaster og vaginalring.

 • Model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

  | 28. august 2015 |

  Nyt initiativ skal gøre kommuner og regioner bedre til at koordinere indsatsen, når mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp.

 • Nyt Om Bivirkninger august 2015

  | 27. august 2015 |

  Augustudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Nordisk konference om social ulighed i sundhed

  | 26. august 2015 |

  Myndigheder i Danmark, Norge og Sverige inviterer sammen med Nordisk Ministerråd til konference om social ulighed i sundhed i Norden.

 • Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD og lægemidler mod migræne

  | 26. august 2015 |

  Medicintilskudsnævnet vil inden udgangen af 2015 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og lægemidler mod migræne.

 • Ny vejledning skal hjælpe med at nedbringe antallet af tuberkulosetilfælde i Danmark

  | 24. august 2015 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national vejledning om forebyggelse af tuberkulose i Danmark. Vejledningen giver et overblik over ansvarsområderne for alle aktører indenfor bekæmpelsen af tuberkulose.

 • Fire kommuner skal styrke indsatsen til borgere med livstruende sygdom

  | 24. august 2015 |

  Fire kommuner skal styrke deres indsats overfor borgere med en livstruende eller uhelbredelig sygdom via midler fra satspuljen ”En værdig død”.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for juli 2015

  | 21. august 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for juli måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

 • Fald i indberettede produktfejl på lægemidler

  | 20. august 2015 |

  Sundhedsstyrelsen modtog 401 indberetninger om produktfejl på lægemidler i 2014. Dermed har der været et fald i indberetninger i forhold til 2013, hvor der var 446 indberetninger. Tallene for 2014 og 2013 er højere end de foregående år.

 • Stigning i registrerede klamydia-tilfælde

  | 19. august 2015 |

  Antallet af fundne klamydia-tilfælde er steget med 12 % fra 2013 til 2014. I 2014 blev der samlet set fundet 30.881 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret. Klamydia er fortsat en sygdom, der primært optræder blandt unge i alderen 15–29 år, hvor 84 % af alle registrerede klamydia-tilfælde er fundet.

 • Pulje til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

  | 18. august 2015 |

  Et bredt felt af forskningsmiljøer kan ansøge satspuljemidler til helhedsorienterede og tværfaglige forskningsprojekter til gavn for mennesker med psykiske lidelser

 • Sygdomsbyrden i Danmark

  | 17. august 2015 |

  Sundhedsstyrelsen præsenterer en ny rapport "Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme" ved et arrangement den 8. september 2015.

 • Ledig bevilling til Aarhus Trøjborg Apotek (Genopslag)

  | 14. august 2015 |

  Bevillingen til at drive Aarhus, Trøjborg Apotek er ledig per 1. december 2015.

 • Ny organisation i Sundheds- og Ældreministeriet

  | 10. august 2015 |

  Sundhedsstyrelsen deles op, en ny Lægemiddelstyrelse etableres, og to nye styrelser ser dagens lys. Det er resultatet af en organisationsændring i Sundheds- og Ældreministeriets koncern, der skal styrke de enkelte sundhedsmyndigheders arbejde med kerneopgaver.

 • Astma-inhalator tilbagekaldes

  | 5. august 2015 |

  Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at medicinalfirmaet AstraZeneca tilbagekalder et parti af Bricanyl Turbuhaler. En inhalator i partiet er tom, og indeholder ingen medicin.

 • Præcisering af tilskudsklausuler for visse antipsykotiske lægemidler

  | 3. august 2015 |

  Fra den 31. august 2015 vil tilskudsklausulerne for visse antipsykotiske lægemidler blive præciseret. På oversigten kan du se såvel de gældende som de nye klausuler.

 • Konstanskontrol af røntgenapparater til intraoralt brug

  | 3. august 2015 |

  Statens Institut for Strålebeskyttelse har udgivet en ny vejledning til at foretage konstanskontrol på digitale røntgenapparater til intraoralt brug. Vejledningen beskriver, hvordan det sundhedsfaglige personale skal kontrollere røntgenudstyret og vurdere billederne efterfølgende samt hvordan de skal håndtere og gemme resultaterne.

 • Flere har ansøgt om kliniske forsøg

  | 31. juli 2015 |

  Stigende antal ansøgninger om kliniske forsøg, øget produktion og produktivitet i sagsbehandlingen, men også forlængede sagsbehandlingstider

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for juni 2015

  | 16. juli 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for juni måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser ingen overskridelser.

 • EMA vil klarlægge sikkerhedsprofilen ved HPV-vacciner yderligere

  | 13. juli 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, gennemfører en ekstra vurdering af HPV vacciner og deres sikkerhedsprofil. Undersøgelsen skal supplere den eksisterende dokumentation for vaccinerne og ændrer ikke på myndighedernes anbefaling af HPV-vaccination, som på verdensplan er blevet brugt til 72 millioner mennesker.