×

Nyheder

1 - 20 af 1213 nyheder
 • Engrosforhandler­tilladelser og GDP certifikater kan nu overføres til EudraGMDP

  | 6. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen kan som noget nyt overføre engrosforhandlertilladelser og GDP (God distributionspraksis) certifikater til EudraGMDP, som er en fællesdatabase i EU-regi.

 • Krav til virksomheder der forhandler og håndterer euforiserende stoffer

  | 6. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har samlet informationen om de krav, der stilles til tilladelser, opbevaring, regnskabsføring og indberetning af euforiserende stoffer.

 • Satspuljen: En værdig død – modelkommune­projekt

  | 6. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner i samarbejde med relevante aktører fra regioner og almen praksis til at ansøge om satspuljemidler til projekter, der skal styrke den basale palliative indsats i kommunerne. Målet er at kunne imødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme og dø hjemme med bedst mulige livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats.

 • Høring: Visitations­retningslinje på hjerneskade­området

  | 5. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen sender en faglig visitationsretningslinje i høring. Den handler om børn og unge, der har en erhvervet hjerneskade og samtidig psykisk lidelse. Høringsfristen er 26. marts 2015.

 • Færre bæltefikseringer i psykiatrien

  | 5. marts 2015 |

  34 psykiatriske afdelinger har de seneste tre år arbejdet målrettet med at nedbringe anvendelsen af tvang. I projektperioden er antallet af bælte- og remmefikseringer på de psykiatriske afdelinger faldet med henholdsvis 26 % og 27 %. Resultaterne fremgår af en rapport om erfaringerne fra et satspuljeprojekt.

 • Ledig bevilling til Viborg Svane Apotek

  | 4. marts 2015 |

  Bevillingen til at drive Viborg Svane Apotek er ledig per 1. august 2015.

 • Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom og lægemidler mod demens

  | 4. marts 2015 |

  Medicintilskudsnævnet vil i sommeren 2015 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom og lægemidler mod demens. Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe N06D (midler mod demens) og N04 (midler mod Parkinsons sygdom).

 • Årsrapport om detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 nået at inspicere flere virksomheder, der sælger håndkøbsmedicin end tidligere år.

 • MFR-vaccinen er en sikker vaccine

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået de indberettede bivirkninger fra MFR-vaccinen de sidste fem år

 • Forbruget af stærke smertestillende lægemidler

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har fulgt forbruget af stærke smertestillende lægemidler i forbindelse med, at en række af disse ændrede tilskudsstatus den 4. marts 2013. En oversigt over forbruget af stærke smertestillende lægemidler fra januar 2011 og frem til august 2014, viser, at især forbruget af tapentadol depottabletter og buprenorfin smerteplastre er ændret på grund af tilskudsændringen.

 • Ny enhedschef for Sundhedsstyrelsen Embedslæge­institutionen Øst og Tilsyn

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ansat Anette Lykke Petri som ny enhedschef på tilsynsområdet fra 1. marts 2015. Anette Lykke Petri skal skabe en ny ledelse for Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn, og i samarbejde med ledelserne i Sundhedsstyrelsens decentrale enheder i Vestdanmark implementere Sundhedsstyrelsens tilsynshandlingsplan.

 • NKR: Behandling af alkoholafhængighed

  | 3. marts 2015 |

  En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger vedrørende behandling af alkoholafhængighed blandt voksne.

 • Høring: NKR om behandling af borderline personlig­hedsforstyrrelse

  | 2. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en national klinisk retningslinje om behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur borderline type.

 • Færre dødsfald af alkohol

  | 28. februar 2015 |

  Andelen af dødsfald på grund af alkohol er faldet de senere år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som i dag udgiver Alkoholstatistik 2015 – nationale data.

 • Ældres alkoholforbrug er fortsat højt

  | 28. februar 2015 |

  Alkoholforbruget blandt ældre er faldet de seneste år, men de ældre har fortsat et højt alkoholforbrug.

 • Behandlingstider for kræftpatienter 4. kvartal 2014

  | 27. februar 2015 |

  Otte ud af ti kræftpakkeforløb bliver gennemført inden for den aftalte forløbstid. Sundhedsstyrelsen finder resultatet af den nationale overvågning af kræftområdet for 4. kvartal 2014 tilfredsstillende.

 • Høring: NKR om behandling af følgevirkninger efter brystkræft

  | 27. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en ny national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft.

 • Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

  | 27. februar 2015 |

  Andelen af patienter, der får deres mulighed for eksperimentel behandling er steget. I 2014 fik 404 patienter deres mulighed for eksperimentel behandling vurderet mod 354 patienter i 2013. Niveauet ligger fortsat lavt sammenlignet med for 8-10 år siden, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2014.

 • Høring: NKR for behandling af moderat og svær bulimi

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af bulimi i høring.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2015

  | 26. februar 2015 |

  Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.