×

Nyheder

1 - 20 af 3016 nyheder
 • Solcentre skal informere om risici ved solariebrug

  | 23. juli 2014 |

  Alle solcentre i Danmark skal fra 1. august 2014 have Sundhedsstyrelsens plakat ”Råd til solariebrugere” hængende i solcentret. Plakaten informerer solariebrugere om mulige skadelige virkninger af de ultraviolette stråler, som solarier udsender. Sundhedsstyrelsen fraråder brug af solarium.

 • Tekniske systemtilsyn inden for røntgendiagnostik m.v.

  | 18. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har siden januar 2013 udført en række systemtilsyn på offentlige sygehuse med fokus på de ansvarsområder, som hører under de ansvarlige fysikere med ansvar for røntgenkilder inden for røntgendiagnostik og interventionsradiologi. Det overordnede billede baseret på tilsynene er, at der bliver gjort et godt og solidt arbejde af de besøgte fysikere.

 • Ændret procedure for information om "duplicate closed" og "nullified closed" sager (opdateret)

  | 15. juli 2014 |

  Implementeringen af den nye proces for udsendelse af bivirkningsrapporter (ASPR) vil blive gennemført den 12. og 13. juli 2014.

 • Månedsrapport fra møde i EU’s bivirkningskomité PRAC – juli 2014

  | 15. juli 2014 |

  EU's bivirkningskomité (PRAC) holdt møde den 7.-10. juli 2014

 • Ebolaudbrud i Vestafrika (opdatering)

  | 14. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for at ebolavirus infektion indføres i Danmark er minimal. I tilfælde af at der skulle opstå mistanke om et eventuelt muligt tilfælde, har Danmark et velfungerende sundhedsberedskab.

 • Bevilling til Grenå Apotek

  | 14. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har d. 2. juli 2014 meddelt Lars F. Nørgaard bevilling til at drive Grenå Apotek.

 • Ændring af puljen til familieorienteret alkoholbehandling

  | 10. juli 2014 |

  Folketinget har i juni vedtaget et beslutningsforslag om behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Som følge heraf har regeringen besluttet at søge Finansudvalget om godkendelse til at omdisponere 56 mio. kr. fra puljen til styrkelse af alkoholbehandlingen til delvis finansiering af behandlingsgarantien.

 • Konference om nationale kliniske retningslinjer 21. november

  | 8. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer til konference om nationale kliniske retningslinjer (NKR) fredag d. 21. november 2014 fra kl. 9:00 til 16:30, Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

 • Høring: National klinisk retningslinje om erhvervet hjerneskade

  | 8. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen sender udkast til national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi i offentlig høring.

 • Sjældne sygdomme får egen national strategi

  | 8. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver en national strategi for sjældne sygdomme som omfatter en lang række alvorlige medfødte eller arvelige sygdomme, misdannelser og syndromer som forekommer hos højst 500-1000 personer i Danmark

 • Overvågning af lægemidler til fødsler

  | 7. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en midtvejsstatus for aktiviteter i handlingsplanen for regionernes brug af lægemidler til igangsætning af fødsler. Handlingsplanen blev sat i gang i efteråret 2013 efter en offentlig diskussion om brug af disse lægemidler og skal være afsluttet ved udgangen af 2015.

 • Ekstra poliovaccination ved længere ophold i Pakistan, Syrien, Cameroun eller Equatorial Guinea

  | 4. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at overveje poliovaccination før rejser fra Danmark til Pakistan, Syrien, Cameroun eller Equatorial Guinea, hvis rejsen varer over 4 uger. Det skyldes, at WHO har vurderet, at spredningen af polio ikke er under kontrol i disse lande. WHO vurderer, at kravet om vaccination er midlertidigt.

 • Ledig bevilling til Rådhusapoteket Kgs. Lyngby

  | 4. juli 2014 |

  Bevillingen til at drive Rådhusapoteket Kgs. Lyngby er ledig. Apoteket drives i øjeblikket af Sundhedsstyrelsen. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

 • Ledig bevilling til Nørre Alslev Apotek

  | 4. juli 2014 |

  Bevillingen til at drive Nørre Alslev Apotek er ledig. Bevillingen genopslås efter § 15, stk. 1 og samtidig som supplerende enhed efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 2. Nørre Alslev Apotek har tilknyttet en filial i Stubbekøbing, 3 håndkøbsudsalg og 2 medicinudleveringssteder.

 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til ernærings­præparater m.v.

  | 3. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater mv. i høring. Udkastet er i høring frem til den 28. august 2014.

 • Færre fejl og mangler på plejehjem

  | 3. juli 2014 |

  Den positive udvikling med færre fejl og mangler på plejehjem og lignende bosteder fortsætter og plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser.

 • National klinisk retningslinje for håndledsnære brud i høring

  | 2. juli 2014 |

  De hyppigst forekommende knoglebrud i Danmark er brud nær håndleddet (distal radiusfraktur), og de udgør den næststørste gruppe af frakturer, vurderet i forhold til sygdomsbyrde. Den Nationale kliniske retningslinje for behandling af distal radiusfraktur skal bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af landsdele og sygehuse i behandlingen af patienter med distal radiusfrakturer.

 • Høring over forslag til tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

  | 2. juli 2014 |

  Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for NSAID’er (non-steorid anti-inflammatorisk medicin) og medicin mod svage smerter (ATC-gruppe M01A ekskl. glucosamin, M02A

 • Fokus på brugervenlig emballage til medicin

  | 1. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid modtaget henvendelser fra gigtplagede og ældre borgere, der har problemer med at åbne emballagen til deres medicin. Især blisterpakninger volder problemer. Vi er klar over de udfordringer, der er forbundet med, at en emballage både skal være nem at åbne og samtidig ikke må kunne åbnes af mindre børn. Men for mange patientgrupper er det meget vigtigt, at emballagen er brugervenlig og let at åbne, fordi det også er med til at sikre, at medicinen rent faktisk bliver anvendt som foreskrevet.

 • Forlængelse af tidsfrist på puljen vedr. sårbare gravide 2014 - 2017

  | 1. juli 2014 |

  Vedr. midler fra sundhedspolitisk udspil til sårbare gravide