×

Nyheder

1 - 20 af 1434 nyheder
 • Kraftigt fald i forekomsten af kondylomer blandt unge kvinder og mænd

  | 25. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har opgjort, hvor mange personer der er blevet behandlet for kondylomer (kønsvorter). Opgørelsen viser et meget markant fald i antallet af tilfælde fra 2009 til 2014, især blandt unge kvinder og mænd i alderen 15–19 år og 20–24 år. Faldet ses i forbindelse med indførslen af HPV-vaccination blandt piger.

 • Evaluering af hjerneskadeområdet

  | 24. november 2015 |

  95 kommuner og én region med dertilhørende kommuner har i en 5 års periode fået midler til at implementere forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade. Erfaringerne fra indsatserne er blevet samlet i en ny rapport.

 • Pakkeforløb for kræft i urinvejene og for analkræft

  | 24. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har revideret de to pakkeforløb for henholdsvis kræft i urinvejene og for analkræft. Regionerne skal have implementeret de reviderede pakkeforløb senest 1. januar 2016.

 • Hydrokortison ”Orion”® får ikke generelt tilskud

  | 20. november 2015 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Hydrokortison ”Orion” ikke skal have generelt tilskud.

 • Håndtering af seksuelt overførbare infektioner

  | 20. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har samlet anbefalingerne for forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner i én publikation, der samtidig giver mulighed for print af information til patienterne.

 • Forebyggelse af legionella i vandinstallationer

  | 20. november 2015 |

  Lungebetændelse forårsaget af legionellabakterier har i den seneste halvanden måned været i konstant stigning i Odense i forhold til normalt om efteråret. Styrelsen for P

 • EMA’s øverste komité tilslutter sig bivirkningskomitéens vurdering af HPV-vaccinen

  | 20. november 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for medicin til mennesker (CHMP) har tilsluttet sig bivirkningskomitéens konklusion om, at data ikke peger på en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS.

 • Ledig bevilling til Sorø Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Sorø Apotek er ledig pr. 1. juni 2016. Sorø Apotek er beliggende i postnummer 4180.

 • Ledig bevilling til Gentofte Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Gentofte Apotek er ledig pr. 1. maj 2016. Gentofte Apotek er beliggende i postnummer 2820.

 • Ledig bevilling til Fredericia Axeltorvs Apotek

  | 20. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Fredericia Axeltorvs Apotek er ledig pr. 1. maj 2016. Fredericia Axeltorvs Apotek er beliggende i postnummer 7000.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for oktober 2015

  | 19. november 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for oktober måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Der var 3 overskridelser i oktober måned.

 • Ny rapport konkluderer: Tilfredshed med specialeplanen, men savner fokus på konsekvenserne for de mindre sygehuse

  | 19. november 2015 |

  Hvordan opleves specialeplanen og dens konsekvenser ude på landet akutsygehuse? Det spørgsmål har Sundhedsstyrelsen bedt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om at belyse. Og resultatet bliver nu offentliggjort i en ny rapport, ”Specialeplanlægning, set fra akutsygehusenes perspektiv”, som vil blive præsenteret på den kommende konference om specialeplanlægning mandag den 23. november 2015.

 • Indsamling af middelaktiviteter til bestemmelse af nuklearmedicinske referenceniveauer

  | 18. november 2015 |

  Statens Institut for Strålebeskyttelse ønsker at fastlægge nye referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser.

 • Antibiotika til hoste er ofte unødvendigt

  | 18. november 2015 |

  Den 18. november er europæisk antibiotikadag. I Danmark bliver dagen markeret med en kampagne om kun at bruge antibiotika, når det er nødvendigt – også ved hoste.

 • Fortsat fald i unges forbrug af stoffer

  | 18. november 2015 |

  Stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9.klasseelever i Danmark.

 • Høring: NKR for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

  | 17. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) i høring

 • Til alment praktiserende læger og speciallæger i gynækologi og obstetrik

  | 16. november 2015 |

  Lægemiddelstyrelsen besluttede den 17. september 2015 at ophæve substitutionen mellem Levosert, intrauterint indlæg (D.sp.Nr. 29065) og følgende produkter: Mirena 20 mikg/24 timer intrauterint indlæg (D.sp.Nr. 8794) samt de parallelimporterede lægemidler heraf (Mirena Paranova), Mirena (Orifarm), Mirena (2care4) og Mirena (Haemato Pharm). Den oprindelige beslutning om substitutionen trådte i kraft 14. september 2015, men er således nu ophævet. For at udbrede kendskabet til beslutningen har Lægemiddelstyrelsen valgt at gentage orienteringen her på hjemmesiden.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer producenter til produktudvikling

  | 13. november 2015 |

  Produktudvikling af medicinske plastre, fx morfinplastre, vil gavne patientsikkerheden. Det fremgår af de henvendelser Styrelsen for Patientsikkerhed får fra sundhedspersonale, som ønsker at kunne skr

 • Pulje: Indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse

  | 13. november 2015 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Til enkelte aktiviteter vil det også være muligt at søge som forskningsinstitution.

 • Bevilling til Trøjborg Apotek

  | 13. november 2015 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 27. oktober 2015 meddelt Erik Meldgaard Andersen bevilling til at drive Trøjborg Apotek.