×

Nyheder

1 - 20 af 3013 nyheder
 • Ansvarsfordeling ved store ulykker, naturkatastrofer, terror m.m.

  | 20. august 2014 |

  Ny rapport beskriver kommunernes og regionernes ansvar for den psykosociale indsats ved beredskabshændelser.

 • Nu kan man registrere forsøgsresultater om kliniske forsøg i EudraCT

  | 19. august 2014 |

  Det er nu muligt at registrere forsøgsresultater om kliniske forsøg i EudraCT-databasen, som er den fælleseuropæiske database over kliniske forsøg i EU. Det europæiske lægemiddelagentur EMA tilbyder i den sammenhæng en række webinarer om registrering af forsøgsresultaterne.

 • Ledig bevilling til Marselisborg Apotek

  | 19. august 2014 |

  Bevillingen til at drive Marselisborg Apotek er ledig per 1. januar 2015.

 • Ledig bevilling til Skive Svane Apotek

  | 19. august 2014 |

  Bevillingen til at drive Skive Svane Apotek er ledig per 1. marts 2015.

 • Håndtering af ebolavirus sygdom

  | 15. august 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udsendte den 8. august 2014 retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom. Det er fortsat vores vurdering at risikoen for at ebola bliver indført i Danmark er lille, og at vi har et velfungerende sundhedsberedskab ved mulige tilfælde af ebolavirus sygdom. Målgruppen for retningslinjerne er sygehuse, præhospitale organisationer, praktiserende læger, vagtlæger m.v.

 • Stamcellebehandling i udlandet

  | 14. august 2014 |

  Sundhedsstyrelsen er blevet bekendt med, at danske patienter, herunder patienter med alvorlig og livstruende sygdom, af egen drift har søgt stamcellebehandling i udlandet. Sundhedsstyrelsen &os

 • Afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Divisun

  | 11. august 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt klausuleret tilskud til Divisun. Lægemidlet får ikke generelt klausuleret tilskud.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Vokanamet

  | 11. august 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vokanamet. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Ændring i HPV-vaccinations­programmet til et to-dosis program

  | 8. august 2014 |

  I det danske børnevaccinationsprogram er HPV-vaccination til piger placeret i 12-års alderen, og pigerne i denne aldersgruppe skal fremover kun have to stik med HPV-vaccine mod tidligere tre stik.

 • Ebolaudbrud i Vestafrika (opdatering)

  | 6. august 2014 |

  Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at der er en minimal risiko for, at blødningsfeberen ebola bliver indført i Danmark. Danmark har et velfungerende sundhedsberedskab, hvis der skulle opstå mistanke om et muligt ebola-tilfælde.

 • Tandlæger! Husk at melde hændelser med medicinsk udstyr

  | 4. august 2014 |

  - det øger patientsikkerheden. Og meld dem på www.medicinskudstyr.dk.

 • National klinisk retningslinje: Forebyggelse og behandling af vesvækkelse (dystoci)

  | 1. august 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en ny national klinisk retningslinje i høring. Retningslinjen handler om brugen af vestimulerende midler på grund af vesvækkelse. Retningslinjen er i høring frem til d. 22. august 2014.

 • God laboratoriepraksis for non-kliniske forsøg

  | 29. juli 2014 |

  Den europæiske arbejdsgruppe Clinical Trials Facilitation Group (CTFG) har udarbejdet et dokument, der beskriver kravene til god laboratoriepraksis (GLP) i non-kliniske forsøg.

 • Maksimale ventetider: 203 overskridelser i juni 2014

  | 29. juli 2014 |

  Region Hovedstaden har indberettet 203 overskridelser af bekendtgørelsen om maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom for juni måned 2014. Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på overskridelserne og følger området tæt. Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne om overholdelse af de maksimale ventetider overfor Region Hovedstaden. Sundhedsstyrelsen har herunder indskærpet, at det er regionens ansvar straks at træffe foranstaltninger, der sikrer, at reglerne om maksimale ventetider bliver overholdt i alle tilfælde, også i de tilfælde hvor regionen ikke selv kan tilbyde undersøgelse på egne sygehuse indenfor de maksimale ventetider.

 • Nødprævention kan anvendes af kvinder uanset vægt

  | 25. juli 2014 |

  Anbefalingerne om brugen af nødprævention er blevet opdateret efter en fælleseuropæisk gennemgang af den tilgængelige viden. De nye anbefalinger erstatter tidligere udmeldinger, der frarådede brugen af Norlevo® (levonorgestrel) hos kvinder, der vejer 75 kg eller mere.

 • Solcentre skal informere om risici ved solariebrug

  | 23. juli 2014 |

  Alle solcentre i Danmark skal fra 1. august 2014 have Sundhedsstyrelsens plakat ”Råd til solariebrugere” hængende i solcentret. Plakaten informerer solariebrugere om mulige skadelige virkninger af de ultraviolette stråler, som solarier udsender. Sundhedsstyrelsen fraråder brug af solarium.

 • Tekniske systemtilsyn inden for røntgendiagnostik m.v.

  | 18. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har siden januar 2013 udført en række systemtilsyn på offentlige sygehuse med fokus på de ansvarsområder, som hører under de ansvarlige fysikere med ansvar for røntgenkilder inden for røntgendiagnostik og interventionsradiologi. Det overordnede billede baseret på tilsynene er, at der bliver gjort et godt og solidt arbejde af de besøgte fysikere.

 • Ændret procedure for information om "duplicate closed" og "nullified closed" sager (opdateret)

  | 15. juli 2014 |

  Implementeringen af den nye proces for udsendelse af bivirkningsrapporter (ASPR) vil blive gennemført den 12. og 13. juli 2014.

 • Månedsrapport fra møde i EU’s bivirkningskomité PRAC – juli 2014

  | 15. juli 2014 |

  EU's bivirkningskomité (PRAC) holdt møde den 7.-10. juli 2014

 • Bevilling til Grenå Apotek

  | 14. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har d. 2. juli 2014 meddelt Lars F. Nørgaard bevilling til at drive Grenå Apotek.