×

Nyheder

1 - 20 af 1201 nyheder
 • Færre dødsfald af alkohol

  | 28. februar 2015 |

  Andelen af dødsfald på grund af alkohol er faldet de senere år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som i dag udgiver Alkoholstatistik 2015 – nationale data.

 • Ældres alkoholforbrug er fortsat højt

  | 28. februar 2015 |

  Alkoholforbruget blandt ældre er faldet de seneste år, men de ældre har fortsat et højt alkoholforbrug.

 • Behandlingstider for kræftpatienter 4. kvartal 2014

  | 27. februar 2015 |

  Otte ud af ti kræftpakkeforløb bliver gennemført inden for den aftalte forløbstid. Sundhedsstyrelsen finder resultatet af den nationale overvågning af kræftområdet for 4. kvartal 2014 tilfredsstillende.

 • Høring: NKR om behandling af følgevirkninger efter brystkræft

  | 27. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en ny national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft.

 • Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

  | 27. februar 2015 |

  Andelen af patienter, der får deres mulighed for eksperimentel behandling er steget. I 2014 fik 404 patienter deres mulighed for eksperimentel behandling vurderet mod 354 patienter i 2013. Niveauet ligger fortsat lavt sammenlignet med for 8-10 år siden, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2014.

 • Høring: NKR for behandling af moderat og svær bulimi

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af bulimi i høring.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2015

  | 26. februar 2015 |

  Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Temadag: Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet i mennesker?

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder temadagen onsdag den 15. april 2015.

 • Høring: NKR om behandling af nakkesmerter

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen starter nu en høring over en ny national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati).

 • Nye opfølgnings­programmer for kræft

  | 25. februar 2015 |

  Nye opfølgningsprogrammer går væk fra rutinemæssige kontroller og sætter mere fokus på patientens individuelle behov.

 • Influenzavaccinen Pandemrix® var en sikker vaccine

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået samtlige mistanker om bivirkninger, der er indberettet for den vaccine, der blev brugt i forbindelse med influenzapandemien i 2009.

 • Høring: NKR om behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb

  | 23. februar 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse behandlingsforløb er sendt i høring frem til d. 16. marts 2015.

 • Nye råd om mad til spædbørn

  | 23. februar 2015 |

  Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

 • Sundhedsstyrelsen ændrer praksis i tilsynssager

  | 20. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ændret praksis i både faglige sager og egnethedssager, og vil ikke fremover indgå frivillige aftaler med sundhedspersoner, hvor der kan træffes en afgørelse. Ændringen sker på baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling og er en del af omlægningen af tilsynsområdet.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme: 7 hændelser i januar 2015

  | 20. februar 2015 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for januar måned 2015 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

 • DKMAnet utilgængeligt torsdag morgen

  | 18. februar 2015 |

  DKMAnet vil ikke være tilgængelig torsdag den 19. februar fra kl. 09:00-11:00 på grund af opdateringer.

 • Høring: NKR om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

  | 18. februar 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje om fjernelse af livmoderen ved godartet sygdom er sendt i høring.

 • Høring: National klinisk retningslinje for mellemøre­betændelse

  | 17. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje skal sætte en fælles standard for diagnosticering og behandling af mellemørebetændelse blandt børn i aldersgruppen 0-5 år. Retningslinjen er i høring frem til den 10. marts 2015.

 • Konference: Sundhed og beskæftigelse

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen holder onsdag d. 17. juni 2015 en national konference om sundhed og beskæftigelse. Konferencen arrangeres i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 • Ny vejledning om ordination og håndtering af medicin

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har foretaget en gennemgribende revision af vejledningen om ordination og håndtering af medicin. Den nye vejledning skal sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer det ansvar, ledelsen har på de enkelte behandlingssteder.