×

Nyheder

1 - 20 af 1572 nyheder
 • Navngivning af lægemidler

  | 28. november 2014 |

  Sundhedsstyrelsen vil fremover kommentere på det ansøgte lægemiddelnavn (for humane lægemidler ansøgt efter gensidig (MRP) og decentral godkendelsesprocedure (DCP)), på dag 50 for MRP og dag 100 for DCP, når Danmark er modtagerland, og dag 70 når Danmark fungerer som referenceland.

 • Behandlingstider for kræftpatienter 3. kvartal 2014

  | 28. november 2014 |

  Otte ud af ti kræftpakkeforløb bliver gennemført inden for den aftalte forløbstid. Sundhedsstyrelsen finder resultatet af den nationale overvågning af kræftområdet for 3. kvartal 2014 tilfredsstillende.

 • Nyt Om Bivirkninger november 2014

  | 27. november 2014 |

  Det er i år fem år siden, at vi udgav Nyt Om Bivirkninger første gang. Vi glæder os meget over, at vi kan vi fejre nyhedsbrevets 5 års fødselsdag sammen med mere end 3000 abonnenter, og vi håber på, at interessen for Nyt Om Bivirkninger fortsat vil brede sig. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside under Nyt Om Bivirkninger. I månedens udgave kan du blandt andet læse om, hvordan vi de seneste år har udviklet arbejdet med overvågningen af bivirkninger.

 • Inspirationskatalog til psykiatriske afdelinger

  | 27. november 2014 |

  Mindre tvang, bedre ledelse og bedre rådgivning i forhold til brug af flere slags medicin samtidig. Det er blot nogle af punkterne i det nye inspirationskatalog for psykiatriske afdelinger.

 • Høring: National klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed

  | 26. november 2014 |

  Der er i Danmark omkring 140.000 personer med alkoholafhængighed. Personer med alkoholafhængighed har tre til fem gange større dødelighed sammenlignet med den generelle befolkning. Herudover har alkoholafhængighed ofte store sociale konsekvenser i form af fx arbejdsløshed og skilsmisse. Målet med den nationale kliniske retningslinje er at bidrage til processen med at højne og ensarte kvaliteten i den danske alkoholbehandling.

 • National klinisk retningslinje: Erhvervet hjerneskade

  | 26. november 2014 |

  Sundhedsstyrelsen offentliggør en national klinisk retningslinje (NKR) om fysioterapi og ergoterapi til voksne, der har en nedsat funktionsevne på grund af en sygdom, der har medført skade på hjernen.

 • Influenzavaccination vurderes fortsat som effektiv og sikker for risikogrupper

  | 26. november 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået virkning og bivirkninger ved influenzavaccinen over de sidste 10 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat alle ældre, kronisk syge, overvægtige og gravide at blive vaccineret mod influenza.

 • Tidsfrist for ansøgninger om markedsførings­tilladelse til lægemidler

  | 25. november 2014 |

  Sidste frist i 2014 for modtagelse af lægemiddelansøgninger er den 19. december 2014.

 • Syv høringssvar om tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

  | 25. november 2014 |

  Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for NSAID’er (non-steorid anti-inflammatorisk medicin) og medicin mod svage smerter har været i høring. Fristen var den 31. oktober 2014. Medicintilskudsnævnet har modtaget i alt 7 høringssvar.

 • Rupafin® får generelt tilskud

  | 24. november 2014 |

  Sundhedsstyrelsen giver generelt tilskud til Rupafin® tabletter og oral opløsning. Rupafin® indeholder det ikke-sløvende antihistamin rupatadin. Rupafin® bliver brugt til b

 • Pulje: Indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse

  | 21. november 2014 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

 • Tidsfrist for ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr

  | 21. november 2014 |

  Sidste frist i 2014 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr er den 17. december.

 • Stor opmærksomhed om nye regler for samarbejde

  | 21. november 2014 |

  Den 1. november 2014 trådte nye regler for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder i kraft. Det har resulteret i over 800 ansøgninger og anmeldelser om samarbejde indtil videre.

 • Tidsfrist for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr

  | 21. november 2014 |

  Sidste frist i 2014 for modtagelse af ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr er den 17. december.

 • Maksimale ventetider: Ingen overskridelse i oktober 2014

  | 20. november 2014 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for oktober måned 2014 vedrørende patienter med kræft og hjertesygdom. Indberetningerne viser ingen overskridelser.

 • Tidsfrist for ansøgninger om kliniske forsøg

  | 18. november 2014 |

  Sidste frist i 2014 for modtagelse af ansøgninger om tilladelse til kliniske forsøg er mandag den 22. december kl. 12.

 • Antibiotika skal bruges med omtanke

  | 18. november 2014 |

  Det er vigtigt at begrænse overflødig brug af antibiotika og hindre, at der opstår antibiotikaresistens, så antibiotika fortsat er effektivt mod svære bakterielle infektioner. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den europæiske antibiotikadag til, at antibiotika bliver brugt med omtanke.

 • Sæt tidligt ind mod knogleskørhed

  | 17. november 2014 |

  Hver 4. kvinde over 75 år lider af knogleskørhed, og mange både mænd og kvinder over 50 år har sygdommen uden at vide det. Sundhedsstyrelsen søsætter derfor i uge 47 en ny kampagne, der skal gøre danskerne mere opmærksomme på signalerne på knogleskørhed.

 • National klinisk retningslinje: Forebyggelse og behandling af dystoci

  | 14. november 2014 |

  Retningslinjen beskriver, hvordan manglende fremgang i forbindelse med fødslen, dystoci, bør håndteres hos førstegangsfødende.

 • Ledige slottider i første kvartal 2015 til DCP-ansøgninger med Danmark som referenceland

  | 14. november 2014 |

  Virksomheder, der ønsker at ansøge om en markedsføringstilladelse til et lægemiddel, har mulighed for at få reserveret et bestemt indsendelsestidspunkt (slottid). Der er en række slottider ledige i første kvartal 2015.