×

Nyheder

1 - 20 af 1540 nyheder
 • Tomme medicinglas med medicin mod hjertekramper

  | 21. oktober 2014 |

  Sundhedsstyrelsen er blevet informeret om, at der er fundet enkelte tomme medicinglas af Nitroglycerin DAK/Nitroglycerin Nycomed resoribletter fra Takeda Pharma på markedet. Sundhedsstyrelsen opfordrer alle, der har købt disse produkter til at kontrollere, om der er medicin i beholderen.

 • Fortsat tekniske problemer på DKMAnet

  | 21. oktober 2014 |

  På grund af tekniske problemer er DKMAnet fortsat ikke tilgængeligt. Der er risiko for, at ansøgninger og anden kommunikation med Sundhedsstyrelsen via DKMAnet i perioden onsdag den 15. oktober kl. 22.15 til torsdag den 16. oktober kl. 14.00 er gået tabt. Vi arbejder på højtryk sammen med vores it-leverandør for at få løst problemerne og forventer, at DKMAnet igen er tilgængeligt onsdag morgen, 22. oktober 2014.

 • Bivirkninger ved influenzavaccination

  | 20. oktober 2014 |

  Flere medier bringer i dag (mandag den 20.10.14) artikler om influenzavaccination med påstand om, at Sundhedsstyrelsen fortier bivirkninger ved vaccinationen. Artiklerne indeholder adskillige grundlæggende fejl.

 • Høring: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

  | 17. oktober 2014 |

  Den nye nationale kliniske retningslinje gennemgår den videnskabelige dokumentation for effekten af en række lægemidler til behandling af ADHD hos voksne. Retningslinjen konkluderer, at lægemidlet methylphenidat som udgangspunkt bør overvejes som førstevalg til ADHD-patienter.

 • Ebola afkræftet hos patient på Hvidovre Hospital

  | 17. oktober 2014 |

  Patient indlagt på Hvidovre Hospital den 16. oktober er frikendt for mistanke om ebola efter opfølgende blodoprøve

 • Tekniske problemer på DKMAnet

  | 17. oktober 2014 |

  På grund af tekniske problemer er der risiko for, at ansøgninger og anden kommunikation med Sundhedsstyrelsen via DKMAnet i perioden onsdag den 15. oktober kl. 22.15 til torsdag den 16. oktober kl. 14.00 er gået tabt. Vi arbejder på højtryk sammen med vores it-leverandør for at få løst problemerne. Vi vender tilbage med en opdateret status snarest muligt.

 • Sundhedsstyrelsens telefonsystem virker igen

  | 17. oktober 2014 |

  Du kan igen ringe til Sundhedsstyrelsens hovednummmer tlf. 72 22 74 00.

 • EU's bivirkningskomite anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af valproat til kvinder og piger

  | 17. oktober 2014 |

  Den Europæiske bivirkningskomite (PRAC) anbefaler at stramme restriktionerne for brug af epilepsimidlet valproat på grund af risikoen for fosterskader og forsinket udvikling hos børn, hvor moderen har været i behandling med valproat under graviditeten.

 • Maksimale ventetider: 1 overskridelse i september 2014

  | 17. oktober 2014 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for september måned 2014 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser overskridelse i 1 tilfælde vedr. kræftsygdom. Sundhedsstyrelsen ser med alvor på denne overskridelse og har derfor bedt regionen om at sikre, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider bliver overholdt.

 • Hvidovre Hospital opretholder isolation af patient med ebola-mistanke

  | 16. oktober 2014 |

  Hvidovre Hospital opretholder isolation af patient på mistanke om smitte med ebolavirus. Mistanken blev afkræftet ved første blodprøve, der blev undersøgt på Statens Serum Institut. Hvidovre Hospital beholder ud fra et forsigtighedsprincip patienten i højisolation og gentager blodprøven efter 24 timer.

 • Patient indlagt på Hvidovre Hospital undersøges for Ebola

  | 16. oktober 2014 |

  Hvidovre Hospital har indlagt en patient til afklaring af mulig ebolasmitte og håndterer patienten efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom, indtil diagnosen kan afkræftes/bekræftes.

 • Håndtering af ebolavirus sygdom (opdateret)

  | 15. oktober 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udsendte den 8. august 2014 retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom. Det er fortsat vores vurdering at risikoen for at ebola bliver indført i Danmark er lille, og at vi har et velfungerende sundhedsberedskab ved mulige tilfælde af ebolavirus sygdom. Målgruppen for retningslinjerne er sygehuse, præhospitale organisationer, praktiserende læger, vagtlæger m.v.

 • Månedsrapport fra møde i EU's bivirkningskomité PRAC - oktober 2014

  | 14. oktober 2014 |

  EU's bivirkningskomité (PRAC) holdt møde den 6.-9. oktober 2014.

 • Ledig bevilling til Aarhus Åbyhøj Apotek

  | 13. oktober 2014 |

  Bevillingen til at drive Aarhus Åbyhøj Apotek er ledig per 1. april 2015.

 • Ledig bevilling til Struer Apotek

  | 13. oktober 2014 |

  Bevillingen til at drive Struer Apotek er ledig per 1. april 2015.

 • Ledig bevilling til Brønderslev Apotek

  | 13. oktober 2014 |

  Bevillingen til at drive Brønderslev Apotek er ledig per 1. juni 2015.

 • Bevilling til Rådhusapoteket Kgs. Lyngby

  | 13. oktober 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 8. oktober 2014 meddelt Mahboubeh Dadkhah Tehrani bevilling til at drive Rådhusapoteket Kgs. Lyngby.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

  | 13. oktober 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Simbrinza. Lægemidlet får generelt tilskud. Simbrinza indeholder brinzolamid og brimonidin og anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet.

 • National klinisk retningslinje i høring: Analinkontinens hos voksne

  | 10. oktober 2014 |

  Retningslinjen beskriver effekt og skadevirkninger ved forskellige behandlinger af analinkontinens.