×

Nyheder

1 - 20 af 1207 nyheder
 • Årsrapport om detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 nået at inspicere flere virksomheder, der sælger håndkøbsmedicin end tidligere år.

 • MFR-vaccinen er en sikker vaccine

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået de indberettede bivirkninger fra MFR-vaccinen de sidste fem år

 • Forbruget af stærke smertestillende lægemidler

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har fulgt forbruget af stærke smertestillende lægemidler i forbindelse med, at en række af disse ændrede tilskudsstatus den 4. marts 2013. En oversigt over forbruget af stærke smertestillende lægemidler fra januar 2011 og frem til august 2014, viser, at især forbruget af tapentadol depottabletter og buprenorfin smerteplastre er ændret på grund af tilskudsændringen.

 • Ny enhedschef for Sundhedsstyrelsen Embedslæge­institutionen Øst og Tilsyn

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ansat Anette Lykke Petri som ny enhedschef på tilsynsområdet fra 1. marts 2015. Anette Lykke Petri skal skabe en ny ledelse for Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn, og i samarbejde med ledelserne i Sundhedsstyrelsens decentrale enheder i Vestdanmark implementere Sundhedsstyrelsens tilsynshandlingsplan.

 • NKR: Behandling af alkoholafhængighed

  | 3. marts 2015 |

  En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger vedrørende behandling af alkoholafhængighed blandt voksne.

 • Høring: NKR om behandling af borderline personlig­hedsforstyrrelse

  | 2. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en national klinisk retningslinje om behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur borderline type.

 • Færre dødsfald af alkohol

  | 28. februar 2015 |

  Andelen af dødsfald på grund af alkohol er faldet de senere år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som i dag udgiver Alkoholstatistik 2015 – nationale data.

 • Ældres alkoholforbrug er fortsat højt

  | 28. februar 2015 |

  Alkoholforbruget blandt ældre er faldet de seneste år, men de ældre har fortsat et højt alkoholforbrug.

 • Behandlingstider for kræftpatienter 4. kvartal 2014

  | 27. februar 2015 |

  Otte ud af ti kræftpakkeforløb bliver gennemført inden for den aftalte forløbstid. Sundhedsstyrelsen finder resultatet af den nationale overvågning af kræftområdet for 4. kvartal 2014 tilfredsstillende.

 • Høring: NKR om behandling af følgevirkninger efter brystkræft

  | 27. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en ny national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft.

 • Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

  | 27. februar 2015 |

  Andelen af patienter, der får deres mulighed for eksperimentel behandling er steget. I 2014 fik 404 patienter deres mulighed for eksperimentel behandling vurderet mod 354 patienter i 2013. Niveauet ligger fortsat lavt sammenlignet med for 8-10 år siden, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2014.

 • Høring: NKR for behandling af moderat og svær bulimi

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af bulimi i høring.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2015

  | 26. februar 2015 |

  Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • Temadag: Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet hos mennesker?

  | 26. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder temadagen onsdag den 15. april 2015.

 • Høring: NKR om behandling af nakkesmerter

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen starter nu en høring over en ny national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati).

 • Nye opfølgnings­programmer for kræft

  | 25. februar 2015 |

  Nye opfølgningsprogrammer går væk fra rutinemæssige kontroller og sætter mere fokus på patientens individuelle behov.

 • Influenzavaccinen Pandemrix® var en sikker vaccine

  | 25. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har gennemgået samtlige mistanker om bivirkninger, der er indberettet for den vaccine, der blev brugt i forbindelse med influenzapandemien i 2009.

 • Høring: NKR om behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb

  | 23. februar 2015 |

  Ny national klinisk retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse behandlingsforløb er sendt i høring frem til d. 16. marts 2015.

 • Nye råd om mad til spædbørn

  | 23. februar 2015 |

  Spædbørn bør ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

 • Sundhedsstyrelsen ændrer praksis i tilsynssager

  | 20. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ændret praksis i både faglige sager og egnethedssager, og vil ikke fremover indgå frivillige aftaler med sundhedspersoner, hvor der kan træffes en afgørelse. Ændringen sker på baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling og er en del af omlægningen af tilsynsområdet.