×

Nyheder

1 - 20 af 2965 nyheder
 • Pakkeforløb for analkræft

  | 30. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen offentliggør et nyt pakkeforløb for analkræft (kræft i endetarmsåbningen). Formålet med pakkeforløbet er, at alle patienter skal opleve et veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

 • Konference: Lighed i behandling

  | 30. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen inviterer sammen med en række foreninger og lokale myndigheder til en konference om øget lighed i det behandlende sundhedsvæsen.

 • Ansøgninger om generelt tilskud i 2013

  | 30. september 2014 |

  Medicinalvirksomheder kan ansøge om generelt tilskud til deres medicin. Et generelt tilskud betyder, at alle patienter automatisk får tilskud, når de køber medicinen på apoteket efter recept. I 2013 behandlede Sundhedsstyrelsen 27 sager om generelt tilskud til medicin.

 • Puljer: Erfaringer med peer støtte

  | 30. september 2014 |

  Kommuner, regioner og brugerorganisationer får nu mulighed for at være med til at udvikle og afprøve brugen af såkaldt peer-støtte via to puljer.

 • Alkoholkampagne: Hold lidt igen - og hold lidt længere

  | 29. september 2014 |

  Der er nedgang i alkoholforbruget i alle aldersgrupper. Midaldrende mænd drikker forsat meget, men mange af dem vil gerne drikke mindre. Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne retter sig derfor i år mod mænd midt i livet.

 • Sundhedsstyrelsen svarer på kritik af manglende ressourcer til tilsynet

  | 26. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsens administrerende direktør Else Smith præciserer, at ressource-aspekterne i Sundhedsstyrelsens redegørelse om speciallæge Arne Mejlhede i 2013 udgik, fordi det fjernede fokus fra de væsentligste aspekter i redegørelsen.

 • Pårørende til personer med psykisk sygdom skal inddrages

  | 26. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet et nyt koncept, der skal styrke inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse.

 • Lægens ansvar ved brug af fælles medicinkort

  | 26. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har revideret et notat om lægens ansvar, så det præciserer lægens ansvar ved brug af det fælles medicinkort, FMK.

 • Nyt Om Bivirkninger september 2014

  | 25. september 2014 |

  Septemberudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU og Sundhedsstyrelsen.

 • Nye regler for personer, der samarbejder med industrien

  | 24. september 2014 |

  Den 1. november 2014 ændres reglerne for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder. De nye regler betyder, at tilknytningsreglerne bliver udvidet og også omfatter medicovirksomheder og sygeplejersker. Lægers tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr er også omfattet.

 • HPV-vaccination fører til færre behandlinger for kønsvorter

  | 23. september 2014 |

  Antallet af personer der bliver behandlet for kondylomer (kønsvorter) falder. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i 2013 blev behandlet 17.489 personer for kondylomer, mod 18.594 i 2012, og 23.100 i 2009. Nedgangen skyldes i vid udstrækning indførelse af HPV-vaccination til piger.

 • Afgørelse om tilskudsstatus for medicin i visse grupper under ATC-gruppe A

  | 18. september 2014 |

  Med virkning fra den 2. marts 2015 bortfalder tilskuddet til enkelte slags medicin i ATC-gruppe A.

 • Afgørelse om tilskudsstatus for antipsykotisk medicin

  | 18. september 2014 |

  Med virkning fra den 2. marts 2015 ændres tilskuddet til noget medicin mod psykotiske sygdomme. Den antipsykotiske medicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer for.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for august 2014

  | 18. september 2014 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for august måned 2014 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

 • Månedsrapport fra møde i EU's bivirkningskomité PRAC - september 2014

  | 17. september 2014 |

  EU's bivirkningskomité (PRAC) holdt møde den 8-11 september 2014.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Eliquis

  | 16. september 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til en ny indikation til Eliquis. Lægemidlet bevarer generelt tilskud. Eliquis er nu også godkendt til behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Ursochol

  | 16. september 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Ursochol. Lægemidlet får generelt tilskud. Ursochol indeholder ursodeoxycholsyre og anvendes bl.a. til behandling af galdesten og primær biliær cirrose (en autoimmun leversygdom).

 • Afgørelse om generelt tilskud til Incruse

  | 16. september 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Incruse. Lægemidlet får generelt tilskud. Incruse indeholder umeclidinium og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 • Bevilling til Nørre Alslev Apotek

  | 15. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 9. september 2014 meddelt Tine Ludvig bevilling til at drive Nørre Alslev Apotek.

 • Sundhedsstyrelsen vil omlægge tilsyn med læger og organisationer

  | 15. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har i dag afleveret en handlingsplan for modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og -organisationer til Sundhedsministeriet. Handlingsplanen lægger op til en ny tilsynsstrategi med omlægning af det nuværende tilsyn med sundhedspersoner fra faste tilsynsområder til et mere risikobaseret proaktivt tilsyn. Målet er som altid at sikre en høj patientsikkerhed.