×

Om os

Opdateret 15. januar 2015

Vi sætter fælles rammer og retning for sundheden - med fokus på borgere og patienter. Nedenfor kan du se en kort film om vores mange forskellige opgaver.

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen er i sin nuværende form en ung styrelse skabt den 1. marts 2012 ved sammenlægning af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har cirka 700 medarbejdere, og vi rummer en mangfoldighed af faggrupper – omkring 20 i alt.

Vores mange og alsidige opgaver løses i tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde med andre myndigheder, organisationer og faglige eksperter – både i Danmark, EU og resten af verden.

Vi lægger stor vægt på, at den enkelte medarbejder kan dygtiggøre sig og forfølge faglige mål. Mål som samtidig er med til at udvikle Sundhedsstyrelsen.

Hovedaktiviteter

I samarbejde med beslutningstagere er vi med til at understøtte, at folk i Danmark har mulighed for at leve sundt og kan få behandling i et sundhedsvæsen af høj faglig kvalitet: 

  • Vi godkender og overvåger medicin (- herunder apoteker, medicinpriser, bivirkninger mm.)
  • Vi giver og tager autorisationer (18 forskellige faggrupper – fra bandagist til tandplejer)
  • Vi rådgiver og oplyser (- befolkningen, sundheds-professionelle og myndigheder)
  • Vi planlægger og godkender (- placering af speciale funktioner, pakkeforløb, sundhedsaftaler mm.)

Geografisk placering

Hovedsæde på Islands Brygge på Amager.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er et institut i Sundhedsstyrelsen, som holder til i Herlev.

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord og Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd holder til i henholdsvis Randers og Kolding.