×

Om os

Opdateret 17. september 2014

Vi sætter fælles rammer og retning for sundheden - med fokus på borgere og patienter

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen er i sin nuværende form en ung styrelse skabt den 1. marts 2012 ved sammenlægning af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har cirka 700 medarbejdere, og vi rummer en mangfoldighed af faggrupper – omkring 20 i alt.

Vores mange og alsidige opgaver løses i tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde med andre myndigheder, organisationer og faglige eksperter – både i Danmark, EU og resten af verden.

Vi lægger stor vægt på, at den enkelte medarbejder kan dygtiggøre sig og forfølge faglige mål. Mål som samtidig er med til at udvikle Sundhedsstyrelsen.

Hovedaktiviteter

I samarbejde med beslutningstagere er vi med til at understøtte, at folk i Danmark har mulighed for at leve sundt og kan få behandling i et sundhedsvæsen af høj faglig kvalitet: 

  • Vi godkender og overvåger medicin (- herunder apoteker, medicinpriser, bivirkninger mm.)
  • Vi giver og tager autorisationer (18 forskellige faggrupper – fra bandagist til tandplejer)
  • Vi rådgiver og oplyser (- befolkningen, sundheds-professionelle og myndigheder)
  • Vi planlægger og godkender (- placering af speciale funktioner, pakkeforløb, sundhedsaftaler mm.)

Organisation

Organisation

Mål og opgaver

Lovgivning

Årsrapporter

Resultatkontrakter

Nævn og råd inklusiv udvalg samt netværk og task forces

Geografisk placering

Hovedsæde på Islands Brygge på Amager.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er et institut i Sundhedsstyrelsen, som holder til i Herlev.

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord og Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd holder til i henholdsvis Randers og Kolding.