×

Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen tager sig af myndighedsopgaver, der relaterer til strålebeskyttelse inden for de områder, hvor der bliver brugt ioniserende stråling, særligt i forbindelse med medicinsk anvendelse og inden for industri, forskning og miljø.

Strålebeskyttelsen skal sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø bliver beskyttet mod skader fra ioniserende stråling.