×

Strålebeskyttelse

Opdateret 14. juni 2012

Kort om SIS

Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er et institut i Sundhedsstyrelsen, skal sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling.  

Instituttet tager sig af myndighedsopgaver, der relaterer til strålebeskyttelse inden for de områder, hvor der bruges ioniserende stråling, særligt i forbindelse med medicinsk anvendelse og inden for industri, forskning og miljø.

Formularer

Kursus

Grundlæggende Strålebeskyttelse