xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Solgruppen

Sundhedsstyrelsen er en del af en tværministeriel, faglig gruppe om solbeskyttelse. Solgruppen skal blandt andet sikre udveksling af erfaring og forskningsresultater samt koordination af faglige udmeldinger.

Formål

Solgruppens opgave er at sikre afstemte og koordinerede faglige udmeldinger fra de deltagende institutioner på sol og solarieområdet. Desuden skal Solgruppen sikre erfarings- og informationsudveksling vedr. ny forskning, behandlingssystemer, relevante registre og registreringer, kommende/planlagte kampagner og presseaktiviteter m.v., der har relevans for gruppens arbejde.

Faktaark

Solgruppen udarbejder faktaark med kort og præcis information til borgerne om

Faktaarkene lægges på institutionernes hjemmesider. Solgruppen sikrer opdatering af faktaarkene efter behov.

Deltagere

  • Sundhedsstyrelsen
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Miljøstyrelsen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Dansk Dermatologisk Selskab
  • Danmarks Meteorologiske Institut

Solgruppen har mulighed for at indkalde anden ekspertbistand, hvis det skønnes påkrævet.

Møder i solgruppen

Møder afholdes normalt 2-4 gange om året. Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet.

Opdateret 06 MAR 2024