xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan nedbringer du radonniveauet i din bolig

Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Radonindholdet i en bolig bør ligge under 100 Bq/m³.

Radonindhold under 100 Bq/m³

Det vigtigste, du kan gøre for holde radonniveauet lavt i dit hus, er at sørge for udluftning, ventilation og tæthed i bygningen. Hyppig og god udluftning kan være med til at holde niveauet af radon i dit hus lavt, og er godt for dit indeklima generelt.

Radonindhold mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³

Det anbefales, at du fx forbedrer ventilationen og tætne revner i fundamentet, utætheder ved rørsammenføringer eller lignende, hvor radon kan trænge ind, så radonniveauet bringes under 100 Bq/m3. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du overveje at etablere et radonsug under boligen.

Radonindhold over 200 Bq/m³

Det kan være nødvendigt med mere omfattende tiltag, som eksempelvis at etablere et radonsug, det vil sige et særligt ventilationssystem under bygningen.

Læs mere om nedbringelse af radonniveau på radonguiden.dk

Landsdækkende undersøgelse af radon i boliger 2001

Anbefalinger til boligers radonniveau samt krav til konstruktion af nye boliger kan læses i Bygningsreglementet: bygningsreglementet.dk

Opdateret 05 MAJ 2019