xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kræftplan IV

Patienternes kræftplan IV blev fremlagt i 2016 og efterfølgende finansieret gennem aftalerne for finansloven 2017 og satspuljen for 2017-2020. Ambitionen med Kræftplan IV er, at færre danskere skal opleve at få en kræftsygdom, flere skal overleve kræft – og alle skal opleve, at deres forløb er veltilrettelagt, og at de bliver inddraget undervejs. Planen rummer 16 konkrete initiativer, hvoraf ni er forankret i Sundhedsstyrelsen.

Kræftplan IV har tre nationale målsætninger:

 • At kræftoverlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande
 • At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge
 • At 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i patientens forløb

16 initiativer

Kræftplan IV rummer 16 initiativer fordelt på en række fokusområder:

Patienten først og fremmest

 1. Patientansvarlige læger – én læge som følger dig som patient.
 2. Patienten skal med på råd (pulje til beslutningsstøtteværktøjer).
 3. På patientens præmisser - behandling i eller tættere på hjemmet
 4. Målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft
 5. Overblik over behandlingsforløbet - patientens personlige plan.
 6. Hurtige forløb med plads til patienternes ønsker (servicetjek af kræftpakkerne)

Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper

 1. Røgfri generation – ingen rygning blandt børn og unge i 2030.
 2. Hjælp til rygestop til særlige grupper og kræftpatienter.
 3. HPV-vaccination til unge

Øget kvalitet og forbedret overlevelse

 1. Kræft skal opdages tidligere (screening og tidlig opsporing).
 2. Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.).
 3. Et godt liv efter kræft (rehabilitering)
 4. En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)

Rettidig omhu

 1. Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer – drift og anlæg
 2. Udvikling af ny og målrettet behandling (DCCC og eksperimentel kræftkirurgi)
 3. Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling

Sundhedsstyrelsens opgaver

Implementering og opfølgning på Kræftplan IV følges løbende i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft og i Taskforce for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Sundhedsstyrelsen har desuden følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan IV:

Under initiativ 2:

 • Identificering og udvikling af beslutningsstøtteværktøjer

Under Initiativ 6:

 • Et servicetjek af pakkeforløb for kræft

Under initiativ 7:

 • Udarbejdelse af kampagne målrettet børn og unges rygning

Under initiativ 9:

 • Udarbejdelse af HPV-informationskampagne
 • Planlægning af Pilotprojekt HPV hos mænd

Under initiativ 10:

 • Opdatering af anbefalinger om screening for livmoderhalskræft
 • Beskrivelse af metoder til at øge deltagelsen i livmoderhalskræftscreeninger hos ressourcesvage
 • Udvikling af engangstilbud om HPV-test

Under initiativ 11:

 • Udvikling af uddannelsesmodel for kræftkirurgi
 • Udmøntning af arbejde med kliniske retningslinjer i danske multidisciplinære cancergrupper (DMCG’erne)

Under initiativ 12:

 • Revision af forløbsprogram for rehabilitering og palliation
 • Indhente vidensopsamling omkring senfølger

Under initiativ 13:

 • Revision af Anbefalinger for den palliative indsats

Under initiativ 15:

 • Fastlæggelse af rammerne for et nyt Center for eksperimentel Kræftkirurgi

 

Baggrund for Kræftplan IV

Sundhedsstyrelsen afleverede i juni 2016 sit faglige oplæg til Kræftplan IV til sundheds- og ældreministeren. På baggrund heraf fremlagde regeringen i august 2016 sit udspil til ’Patienternes kræftplan IV’, og i februar 2017 indgik regeringen en aftale med Danske Regioner og KL en aftale om at sætte de 16 initiativer fra Kræftplan IV i gang. Initiativerne blev finansieret gennem aftalerne om finansloven for 2017 og satspuljen for 2017-2020.

Initiativerne i Kræftplan IV bygger videre på de tidligere kræftplaner og ambitionen bag kræftplan IV er, at færre skal opleve at få en kræftsygdom, flere skal overleve kræft, og at alle skal opleve, at deres forløb er veltilrettelagt, og at de bliver inddraget undervejs. Målet er, at Kræftplan IV skal komme patienterne til gavn og give mere sundhed for pengene.

Opdateret 21 JAN 2021