xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af de maksimale ventetider på kræftområdet

Fra 2024 overvåger Sundhedsstyrelsen overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider på kræftområdet med en ny opgørelse, som giver et nationalt overblik over alle udrednings- og behandlingsforløb på kræftområdet, som er omfattet af reglerne om de maksimale ventetider.

Som følge af initiativet Forstærket indberetning til myndighederne fra Indenrigs- og Sundhedsministerens genopretningsplan fra marts 2023 udarbejdede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og regionerne en forstærket overvågningsmodel, der omfatter alle udrednings- og behandlingsforløb på kræftområdet omfattet af reglerne om de maksimale ventetider.

Den forstærkede nationale overvågning er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til Forstærket overvågning og indberetning af ventetider på kræftområdet. Den forstærkede nationale overvågning og indberetning blev påbegyndt i januar 2024.

Opgørelsen er baseret på indberetninger fra regionerne og omfatter alle forløb på kræftområdet fordelt på:

  • Udrednings- og behandlingsforløb inden for de maksimale ventetider
  • Udrednings- og behandlingsforløb, hvor reglerne om de maksimale ventetider er overholdt, men de maksimale ventetider er overskredet fordelt på årsager
  • Udrednings- og behandlingsforløb, hvor reglerne ikke er overholdt 

Opgørelsen er suppleret af bilag for hver af regionerne.

Den nationale overvågning vil bestå af fire kvartalsopgørelser og en årsstatus, som ser på tværs af de fire kvartalsopgørelser og viser udviklingstendenser mv.

De hidtidige indberetninger af overskridelser af reglerne om de maksimale ventetider fortsætter for hjerteområdet. 

Forløb på kræftområdet i forhold til maksimale ventetider: 1. kvartal 2024

Opgørelse over udrednings- og behandlingsforløb på kræftområdet omfattet af reglerne om de maksimale ventetider: 1. kvartal 2024

Bilag 1: Variabeloversigt - variabler og definitioner

Bilag 2: Region Hovedstaden

Bilag 3: Region Sjælland

Bilag 4: Region Syddanmark

Bilag 5: Region Midtjylland

Bilag 6: Region Nordjylland

Opdateret 21 JUN 2024