xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dialogkort til jobcentre

Dialogkort til jobcentre giver mulighed for en fælles refleksion over klassiske situationer og udfordringer i hverdagen på jobcentrene og kan øge opmærksomheden på, hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen mellem kollegaer samt mellem jobcentermedarbejdere og borgere.

Illustration af Frits Ahlefeldt

Hvordan kan Dialogkortene bruges?

Dialogkortene kan bruges på et medarbejderkursus, et personalemøde eller lignende, og de kan suppleres med et besøg af EN AF OS.

Dialogkortene rummer 10 temaer med relevans for hverdagen i jobcentret og i mødet med borgeren fx:

  • Hvordan samarbejder du med borgeren om at skabe overblik, når mange systemer er involveret i borgerens situation?
  • Hvad betyder oplysningerne om psykiatriske diagnoser for din kontakt med borgeren?
  • Hvilke fortællinger cirkulerer der på din arbejdsplads i forhold til forskellige diagnoser (f.eks. Borderline og ADHD)? – og hvad betyder det for sagsbehandlingen?

Man kan anvende alle kortene i rækkefølge eller udvælge efter relevans, interesse og tid til rådighed. Sørg for, at der er ro omkring aktiviteten og afsæt mindst en time til den fælles refleksion. Måske har I lyst til på forhånd at udvælge nogle kort, som I har mulighed for at reflektere over hver især inden den fælles dialog.

Materialet bygger på inspiration, som er indhentet via et samarbejde med jobcentermedarbejdere og borgere i kontakt med systemet på grund af psykiske lidelser. Der indgår cases, som tydeliggør dilemmaerne, men samtidig gode råd fra både jobcentermedarbejdere og borgere.

Hent Dialogkortene som pdf her

Opdateret 19 SEP 2023