xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aftaler om alkohol kan forebygge brug af stoffer

Nogle forældre holder sig tilbage fra at tale om rusmidler med deres teenager, fordi de har en forventning om, at den unge ikke ønsker at tale om det - eller at det ikke gør en forskel. Faktisk mener 44 % af danske forældre til 16-17-årige, at de ikke har indflydelse på deres teenagers brug af alkohol.

Forældre har en vigtig rolle

Forskning viser, at forældre har en vigtig rolle i forhold til at sætte rammer for deres teenagers alkoholforbrug - også når de bliver større, hvor alkoholen bliver mere tilgængelig for de unge.

Det har en stor betydning, at forældre bliver ved med at snakke med de unge om alkohol og støtter dem i at drikke mindre. De unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler. Samtidig viser undersøgelser, at mange unge gerne vil tale med deres forældre om alkohol, og størstedelen af de unge har ikke noget imod, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner. På samme måde har det også en forebyggende effekt, at forældre laver regler og er tydelige omkring deres holdninger i forhold til brug af tobak eller stoffer.

 

Forældrenes involvering og aftaler om alkohol eller rygning kan i sig selv forebygge unges brug af stoffer. Det er nemlig en skrøne, at hvis de unge ikke drikker alkohol, så begynder de bare at ryge hash eller tage andre rusmidler. Faktisk er det omvendt. Der ses nemlig en sammenhæng mellem det at begynde at drikke alkohol, ryge og eksperimentere med stoffer. Det er ofte de samme unge, der både begynder at drikke alkohol tidligt, drikker meget og ryger cigaretter, som senere begynder at eksperimentere med andre rusmidler som hash og hårdere stoffer. De fleste unge, der eksperimenterer med stoffer, er berusede, når de gør det. Hvis alkoholdebuten udsættes, og alkoholforbruget reduceres via for eksempel aftaler med forældre om alkohol, kan det altså også forebygge de unges brug af stoffer.

Forældre skal altså ikke være bange for at sætte rammer. Tydelige aftaler og forventninger omkring alkohol og tobak vil med al sandsynlighed mindske risikoen for, at den unge begynder at ryge hash eller tage hårde stoffer på et senere tidspunkt i livet.

Læs også: Aftaler om alkohol

Teenageforældre diskuterer forskellige emner som bl.a. alkohol og trivsel

Opdateret 24 MAR 2022