xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Relation fremfor overvågning

I teenageårene begynder mange unge at bruge mere tid sammen med vennerne og mindre tid med deres forældre. Som ung er det helt naturligt at prioritere relationer med jævnaldrende højt. Udfordringen som forælder kan være at finde en måde, hvor man stadig kan følge med i barnets hverdag uden at kontrollere eller overvåge.

Det kan være svært som forældre at vide, om ens barn overholder regler og aftaler, for eksempel i forhold til alkohol og rusmidler. Løsningen kan ofte findes i relationen mellem forældre og barn. Som forælder spiller du stadig en afgørende rolle i teenageårene, og det er derfor vigtigt, at du som forælder gør en aktiv indsats for at pleje relationen med dit barn.

”Den største omvæltning er at gå fra at være den, der bestemmer, til et tillidsforhold, hvor jeg stadig gerne vil bestemme, men i princippet ikke kan kontrollere det”

Far til dreng på 13 år

Kilde: Undersøgelse blandt forældre til teenagere, Epinion for Sundhedsstyrelsen (2021)

Den tillidsfulde relation er vigtig

Flere undersøgelser viser, at forældres involvering i deres teenageres hverdag har en beskyttende effekt på brugen af alkohol, tobak og stoffer. Den bedste vej til mere indsigt om din teenagers velbefindende er via den unge selv. Den tillidsfulde relation er bedre end overvågning eller kontrol af den unge, der kan opfattes som et tegn på manglende tillid. Den unge bliver mere selvstændig, og derfor er det vigtigt, at din relation til dit barn baserer sig på gensidig tillid og fortrolighed. Respekt og anerkendelse af den unges selvstændighed vil også ofte medvirke til, at man som forældre får øget indflydelse senere i ungdomsårene.

65 % af danske unge overholder altid eller for det meste aftaler om alkohol mens kun 16% sjældent eller aldrig overholder aftaler.


Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens bekæmpelse og Trygfonden (2020)

Pas på ikke at straffe ærlighed

Tilliden mellem forældre og barn er med andre ord værdifuld. Det er noget, der skal opbygges og plejes. Forholdet mellem forældre og barn kan påvirkes af den måde, du som forælder reagerer på, når dit barn betror sig til dig. Forældres reaktioner er nemlig afgørende for, om den unge ønsker at være fortrolig med dem.

Hvis dit barn oplever, at du bliver vred eller reagerer negativt, når barnet betror sig til dig, vil barnet ofte være mindre tilbøjelig til at dele information med dig igen. Dit barn kan opleve, at det skaber konflikter og bekymringer, når man fortæller sandheden, og vil derfor foretrække at holde tingene mere for sig selv.

Læs også: Tillid og respekt

Hvis du ønsker at opbygge en tæt relation med dit barn, er det vigtigt, at du ikke straffer ærlighed. Din teenager skal føle sig tryg og opleve støtte, selvom det gælder alkohol, rusmidler eller andre svære emner. Det er naturligt, at man som forælder bliver bekymret, men det er ikke altid hensigtsmæssigt at reagere på sin bekymring. Det er i stedet en god ide at imødekomme barnet og prøve at forstå situationen.

”Min datter ville selv gå hjem fuld en lørdag aften klokken 2. Det endte dog med, at jeg kom og hentede hende. Jeg kan godt bekymre mig om, hvorvidt hun har styr på det, og hvad nu hvis hun ikke ringede? Men det er jeg glad for, at hun gjorde”

Far til dreng på 13 år og pige på 16 år

Kilde: Undersøgelse blandt forældre til teenagere, Epinion for Sundhedsstyrelsen (2021)

Et par gode råd

Vær opmærksom på dit barns åbenhed for og lyst til at dele sine oplevelser af fester og rusmidler med dig. Venner og sociale relationer har indflydelse på et forbrug af rusmidler og alkohol. En måde at opnå viden som forældre er derfor ved at lære barnets netværk at kende. Det kan også være en rigtig god idé at tilbyde at agere chauffør i forbindelse med en bytur eller lignende, da det kan skabe en god relation mellem dig og dit barn.

Det er en god idé at tale sammen med andre forældre i barnets vennegruppe. Det er et godt forum at dele sine bekymringer og informationer i, fordi alle er interesserede i, at deres børns netværk fungerer optimalt.

Opdateret 24 MAR 2022