xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Du har indflydelse på dit barns alkoholvaner

Forældre har stor indflydelse på børns forhold til alkohol. Alkoholvaner bliver typisk grundlagt i teenageårene, og som forælder til en teenager kan man derfor være særligt opmærksom i denne periode – også på egne alkoholvaner.

Danske unge drikker mere og starter tidligere end unge i andre europæiske lande. Sådan har det været de sidste 20 år. Dermed er danske unge udsat for højere helbredsrisiko samt andre negative konsekvenser forbundet med alkoholindtag.

 

40% af danske unge har været fulde inden for de seneste 30 dage, hvilket er en rekordhøj andel sammenlignet med unge i andre europæiske lande.

 

Kilde: ESPAD 2019 side 47

Skadeligt på både den korte og den lange bane

Et stort alkoholindtag påvirker kroppen på flere forskellige måder, og det kan medføre forskellige konsekvenser. Her er de tre måske mest velkendte:

  1. Forringet selvkontrol, som kan resultere i ulykker og i enkelte tilfælde vold eller overgreb
  2. Øget risikovillighed, som blandt andet kan resultere i uønsket sex eller brug af illegale stoffer
  3. Tømmermænd og generel restituering, som kan resultere i dårligere skolepræstationer

Læs også: Hvordan påvirkes teenagehjernen af alkohol?

Lav aftaler om alkohol med din teenager

Mange forældre mener, at børn og unge bør være minimum 18 år, før de må købe alkohol i butikkerne. Men nogle forældre er i tvivl om, hvorvidt de skal have aftaler om alkohol efter folkeskolealderen. Meget tyder på, at det kan være en rigtig god idé at holde fast i alkoholaftalerne, selvom den unge begynder på gymnasiet eller en erhvervsskole. Det er nemlig ofte ved overgangen til en ungdomsuddannelse, at alkoholforbruget tager fart. Undersøgelser viser, at unge drikker mindre, hvis de har lavet tydelige aftaler om alkohol med deres forældre.


  • Kun hver tredje teenager har aftaler om alkohol med deres forældre
  • Kun 13% af danske unge kan ikke lide at tale med deres forældre om alkohol

Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens bekæmpelse og Trygfonden (2020)

Herunder finder du forslag til, hvad du som forældre kan gøre for at for at involvere dig i dit barns alkoholvaner:

Tag stilling til, hvornår dit barn må begynde at drikke

Unge drikker senere, hvis deres forældre har sat en aldersgrænse for, hvornår de må begynde at drikke alkohol. Du kan orientere dig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bruge dem som rettesnor.

Lav aftaler – og følg op på dem

Unge drikker mindre, hvis deres forældre har lavet en aftale med dem om, hvor meget de må drikke. Det kræver dog, at forældrene følger op og går i dialog med barnet, hvis aftalen overskrides.

Tal løbende med dit barn om fester og alkoholforbrug

Forældre opnår primært viden gennem dialog. Det er derfor vigtigt løbende at spørge ind til fester og den unges oplevelse af kulturen omkring alkohol. Den unge vil ofte gerne fortælle, hvis forældre spørger ind på en nysgerrig og åben måde.

Læs også: Vær nysgerrig når I taler sammen


Tal om at sige fra i forhold til alkohol

Spørg dit barn, om det har følt sig presset til at drikke alkohol. Det gælder også indirekte pres fra omgivelserne. Tal om, hvordan man kan reagere, når man føler sig presset og vigtigheden om at kunne sige fra. Spørg eventuelt om den unge kender en jævnaldrende, der er god til at sige fra, og tal derefter om hvordan denne person får sagt fra i forskellige situationer.

Tal om, hvordan man undgår at presse andre til drikke alkohol

Spørg eventuelt, om den unge synes, at det er okay at presse andre til at drikke alkohol, og om det er okay at opfordre andre til at drikke. Tal derefter om forskellen på at presse og spørge.

Lav aftaler om hjemkomsttidspunkt

Der er stor sandsynlighed for, at dit barn vil drikke mindre, hvis det har aftaler om at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt. Hvis der samtidig er lavet en aftale om hvor meget alkohol, der må drikkes, kan det betyde, at den unge tænker over ikke at være meget påvirket, når han/hun vender hjem.

Tilbyd hjemtransport

Det er ofte muligt at få indblik i vennegruppens alkoholbrug ved at fungere som chauffør i forbindelse med en bytur eller lignende.

Forsikr dit barn om, at det altid kan ringe, hvis der er problemer

Det er vigtigt, at den unge er klar over, at han/hun altid kan ringe til sine forældre. Dette gælder også i situationer, hvor den unge har brudt regler og aftaler eller foretaget sig noget ulovligt. Når du formulerer dette overfor dit barn, behøver du ikke at komme med konkrete eksempler, da dette kan sende signaler om accept af nogle former for uhensigtsmæssig adfærd.

Fortæl, at dit barn altid kan komme til dig med sine problemer

Fortæl dit barn, at du ALTID vil være der uanset hvad, og at I ALTID kan finde en god løsning sammen, uanset hvad problemet er.

Vær en god rollemodel ved at begrænse dit eget alkoholforbrug

Tænk over, hvor meget du selv drikker og hvordan du bruger alkohol. Det kan påvirke den unges alkoholvaner, hvis forældrene drikker relativt meget eller ofte. Derudover kan det påvirke den unges opfattelse af alkohol, hvis dets forældre for eksempel bruger alkohol til at slappe af efter en hård dag.

Undlad at servere alkohol for den unge

Nogle forældre forestiller sig, at der kan være fordele ved at servere alkohol for den unge i hjemmet, da den unge “lærer at drikke i trygge omgivelser” og derved får respekt for alkohol samt erfaring med at drikke. Der er dog ikke noget, der tyder på, at dette er tilfældet.. Faktisk drikker unge mere end andre unge, hvis de har “lært at drikke hjemmefra”.

Undlad at beskrive alkoholpåvirkning meget positivt

Alkohol beskrives ofte som et middel til afslapning, en fantastisk smagsoplevelse eller en uundværlig ingrediens til festlige lejligheder. Hvis en person er meget alkoholpåvirket laver vi ofte sjov med det, og vi kan komme til at omtale personer, der kan drikke store mængder alkohol, med en vis respekt. Dette kan være med til at tegne et forvrænget billede overfor den unge, som let kan opfatte det at være meget påvirket af alkohol som noget positivt.
Opdateret 24 MAR 2022