xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aftaler om alkohol

Det kan være vanskeligt at involvere sig og sætte grænser for sit barns festkultur og alkoholvaner. Det er vigtigt som forælder at kunne sætte grænser og motivere sit barn til at holde aftaler om alkohol mens der samtidig findes en balance, hvor man opretholder en fælles dialog.

Som forælder er det en god ide at involvere sin teenager i samtalen, når det handler om at skabe en god aftale om alkohol. En åben dialog og klare aftaler kan bidrage til, at den unge får et mere fornuftigt forhold til alkohol. Du hjælper dit barn bedst, når du sætter ord på dine forventninger til dit barn.

 

65 % af danske unge overholder altid eller for det meste aftaler om alkohol mens kun 16% sjældent eller aldrig overholder aftaler.

 

Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2019. Kræftens bekæmpelse og Trygfonden (2020)


Fælles fodslag

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man som forælder sætter grænser for sit barns forbrug af alkohol, mens man lytter og inddrager den unges perspektiv. Rammer og regler har den største effekt i de tidlige teenageår, mens dialog og aftaler er en mere hensigtsmæssig tilgang, når den unge nærmer sig de 18 år.

Læs også: Aftaler om alkohol kan forebygge brug af stoffer

Hvis forældre har forskellige holdninger, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man respekterer hinandens ståsteder og formulerer nogle fælles rammer, som alle kan se sig selv i. Her vil det være en god idé, at I sammen har drøftet jeres holdninger, inden I inddrager jeres teenager. Man kan argumentere for nødvendigheden for at sætte grænser, mens der gives plads til inddragelse og selvbestemmelse.

Læs også: Hvad er til diskussion, og hvad er ikke?

Mindre prædiken, mere samtale

Meget tyder på, at samtaler med unge om alkohol er mest effektive, når forældre inddrager den unge som en ligeværdig samtalepartner. Man kan som forældre derfor spørge ind til barnets oplevelser og overvejelser, og tage disse alvorligt, samtidig med at man argumenterer for sine egne holdninger til aftaler om alkohol.

Læs også: Tillid og respekt

Når alle parter føler sig forstået, bliver det ofte lettere at nå til enighed om en aftale. Forældre tager den endelige beslutning, men det er vigtigt, at beslutningen også afspejler den unges bidrag til samtalen, så den unge får en oplevelse af at blive taget alvorligt. På den måde vil den unge også have mod på at tage dialogen næste gang.

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til samtalen med din teenager om alkohol:

Spørg ind til den unges holdninger og viden

Start dialogen ved at spørge ind til den unges holdninger og viden. Spørg hvad dit barn allerede ved, og hvor den viden kommer fra.

Udtryk klare forventninger

Dine forventninger til den unges alkoholforbrug skal udtrykkes så klart som muligt. Blandede signaler og uklare budskaber kan opfattes som accept eller ligegyldighed.

Få dit barn til at sætte ord på forventningspres og de sociale rammer

Alkohol kan være forbundet med stærke følelser i forhold til social status, fællesskab og identitet. Det er en god ide at spørge ind til dette, så den unge føler sig forstået.

Del information om risikoen ved alkoholforbrug

Fortæl om de konsekvenser der kan være ved at indtage en stor mængde alkohol som risikoen for ulykker, skænderier, vold og uønsket sex.

Lyt, selvom du er uenig

Det er vigtigt, at den unge føler sig forstået, inden du begynder at argumentere for dit synspunkt. Det er derfor en god ide at lade den unge tale færdig, selvom du er uenig i det, den unge siger.

Tal med den unge om at sige fra

Spørg ind til, om dit barn oplever at kunne sige fra i forskellige situationer. Hvis den unge er modtagelig for gode råd, kan du prøve at forklare, hvordan man kan stå fast på sit uden at træde andre over tæerne.

Argumenter sagligt for dine holdninger

Dit barn tager dine ord mere alvorligt, hvis du har saglige argumenter. Det kan derfor være en god ide at søge viden om risiko ved alkoholforbrug samt statistik på området.

Tag stilling til dine egne holdninger

Inden du går i dialog med dit barn, er det en god idé at tage stilling til dine egne holdninger til alkohol. Tænk over, hvornår du mener, at unge tidligst må begynde at drikke, hvor meget de maksimalt må indtage, og hvornår de senest skal være hjemme om aftenen.

Opdateret 24 MAR 2022