xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Når du er bekymret

Det er helt naturligt at bekymre sig om sit barn, og som forælder kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere bekymringerne.

Selvom du kan være bekymret for dit barn, er det vigtigt, at dit barn ikke mærker din bekymring. Ofte kan børn mærke, hvis forældrene er bekymrede, og det kan betyde, at dit barn bliver bekymret for, om du kan klare dig. Dit barn har brug for dit overblik og støtte i svære tider.

Skynd dig langsomt

Når du som forælder er bekymret for, om dit barn mistrives, er der flere ting, du kan gøre.

  1. Få styr på dig selv og dine følelser. Træk vejret og tag dig tid.
  2. Tal med andre voksne om det – både venner, familie og eventuelt fagpersoner
  3. Iagttag dit barn så ubemærket som muligt, og gerne i flere arenaer af dit barns liv
  4. Tænk tingene igennem og overvej jeres næste skridt
  5. Vær nysgerrig og tal med dit barn

Læs også: Vær nysgerrig, når I taler sammen

Skab gode rammer for snakken med den anden forælder

Det er naturligt at være uenige, og det kræver tid og refleksion at få en konstruktiv snak. Det kan være en god idé at tale sammen, uden barnet er til stede. Når der er følelser involveret, bliver vi alle dårligere til at bevare overblikket og lader os rive med af vores følelser. Det kan derfor være godt, hvis I får skabt de rigtige rammer, så I kan have en konstruktiv snak om et meget svært og følsomt emne.

Tal med andre vigtige voksne

De næste skridt er at få drøftet din bekymring med andre vigtige voksne omkring dit barn og høre deres iagttagelser.

  • Tal med dit barns klasselærer eller det team, der deler klassen. Bed eventuelt om, at klassens trivsel og klassemiljø bliver et fast punkt på dagsordenen til forældremøder.
  • Vær den forælder, som dit barns venner har lyst til at være hos og tale med. Husk at vise oprigtig interesse og nysgerrighed, vær nærværende og brug gerne masser af humor og selvironi.
  • Tal med en udenforstående fagperson, hvis du fortsat er bekymret. Det kan være forældretelefonen hos Børns vilkår, den anonyme rådgivning på Socialforvaltningen eller din egen læge.
  • Tal med dit barn, og forsøg at lytte mere end du taler.

Når dit barn kommer og vil tale med dig

Når du taler med dit barn, så forsøg at lytte mere end du taler.

Hvis dit barn bliver mobbet eller mobber andre, skal det stoppes. Der skal handles, og handlingen skal være konstruktiv, og i sidste ende skal den løfte dit barn ud af den dårlige situation og hjælpe dit barn tilbage i trivsel.

Læs også: Bliver mit barn mobbet?

Læs også: Er mit barn god mod andre?

Opdateret 24 MAR 2022