xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagpersoner i socialpsykiatrien

Fagpersoner i socialpsykiatrien kan gøre en stor forskel ved at have fokus på en afstigmatiserende tilgang. På denne side finder du materialet 'Start dialogen i socialpsykiatrien', som brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien kan bruge til i fællesskab at få udfordret holdninger til vigtige temaer såsom, hvad der fremmer og hæmmer recovery, og hvad der i kontakten i hverdagen mellem medarbejder og bruger kan gøre en positiv forskel.

Rednings netværk

Illustration af Frits Ahlefeldt

En afstigmatiserende kultur i socialpsykiatrien

For mange brugere og pårørende har kontakten med personale og mødet med systemerne på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, herunder socialpsykiatrien, også stor indflydelse på bedrings- og inklusionsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at reflektere over hvordan man møder og taler om og med hinanden som medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien.

Støtte til at opnå adgang til socialt netværk, forsørgelse, behandling, uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv har afgørende betydning for at kunne leve et meningsfuldt liv som andre. Det er derfor betydningsfuldt, at personalet i deres faglige indsats har forståelse for betydningen af at fremme håbet om bedring og i sin tilgang klart signalerer, at personen altid er mere end sin diagnose.

Dialogmateriale til medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien

EN AF OS har udviklet et materiale 'Start dialogen i socialpsykiatrien', som har til formål at fremme refleksion over kultur og sprogbrug, og udfordre stigmatiserende og diskriminerende holdninger og adfærd til psykisk sygdom og forskellige bruger- og patientgrupper. Hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering – både i forhold til brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. Tonen og den måde brugere og medarbejdere omtales og omtaler hinanden på spiller en vigtig rolle i forhold til både medarbejdernes og brugernes tro på bedringsmuligheder. Stigmatisering opstår ofte utilsigtet, men materialet hjælper både brugere og medarbejdere med at blive opmærksom på, hvordan det kan opstå og hvordan man opstår en afstigmatiserende kultur og sprogbrug.

Gå til materialet 'Start dialogen i socialpsykiatrien'

Husk en opmærksomhed på tandsundhed

Psykofarmaka giver ofte mundtørhed, der kan medføre alvorlige tandproblemer og somatiske lidelser. Heldigvis kan problemerne forebygges – og her kan de primære fagpersoner spille en vigtig rolle i forhold til opmærksomhed på brugernes tandsundhed.

Det er afgørende, at fagpersoner, der er i kontakt med personer med psykiske lidelser, påtager sig et aktivt ansvar for:

  • I samarbejdet med den enkelte bruger at forholde sig til tandstatus som en naturlig del af personens hverdagsliv og helbred, f.eks. i sammenhæng med medicinsamtaler.
  • At fremme en faglig kultur og praksis i hverdagen, som gør det let for brugerne at få hjælp og støtte til at forebygge, at tandproblemer opstår.
  • At henvise til den kommunale specialtandpleje og i øvrigt kende regler for tilskud til tandbehandling.

Læs mere om tandsundhed og hvad du som fagperson kan gøre

 

Foto: Jonas Bonde

Efter en voldsom påkørsel, hvor jeg bliver kastet ud af bilen og bliver slået bevidstløs, udvikler jeg en voldsom angst. Den dag ændrer mig. Fra at have troet på det bedste i alle og i livet i særdeleshed, oplever jeg pludselig verden som et farligt sted. Mine tanker og min krop er i konstant alarmberedskab. Der går otte år med angstanfald, før jeg møder Dorrit, som er stresscoach. Skønne Dorrit. Hun får mig tilbage til Roskilde Fjord, som jeg elsker. Jeg er så fascineret af vandets farver, lyde, dufte og kræfter, at jeg helt glemmer min angst."
- EN AF OS-ambassadør Tina

Opdateret 19 SEP 2023