xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spots

Her finder du 7 forskellige spots. De sætter fokus på unge og psykiske lidelser og psykiske problemer. De handler om temaerne fordomme, tabu, tavshed og venskab. Til hvert spot finder du aktivitetsforslag og vejledning til undervisningen i 8. - 10. klasse og til ungdomsuddannelserne i fagene dansk, samfundsfag og mediefag, samt til arbejdet med trivsel og unges sociale liv.

Hvordan kan du bruge spotsene?

De 7 spots har alle et klart budskab, som lægger op til debat og diskussion. Men de kan også virke som en øjenåbner for dem, der ikke tidligere har tænkt så meget over unge og psykisk sygdom. De er velegnede som udgangspunkt for klassens egen produktion af film, animation eller lydoptagelser.

De kan anvendes i undervisningen og i fritiden, men også i forbindelse med skolens udvikling af en trivselspolitik, eller som oplæg til debat ved forældremøder.

Et spot er en ultrakort video, som typisk varer 1-2 minutter. Til hvert spot er der udarbejdet spændende og lærerige aktivitetsforslag til filmanalyse, film- og medieproduktion, debatoplæg og forskelligt andet tekstarbejde.

Spot 1 - LUKAS

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 1 - LUKAS

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Notér de ord, der falder dig ind, lige når du har set spottet. Vent med at tale sammen om det til senere.

Del klassen i mindre grupper og vælg en ordstyrer pr. gruppe, som desuden læser spørgsmålene op og styrer gruppens arbejde.

Læs ordene op for hinanden og snak om, hvorfor I valgte netop de ord. Er der nogle ord, der går igen? Eller er der mange forskellige ord?

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema?

 2. Hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 3. Arbejd med budskabet: Ta´ fat i hinanden, bryd tavsheden. Det hjælper. Hvad betyder det? Og hvordan passer det budskab til handlingen?

 4. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I andre tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

Forløbet afsluttes i klassen. Læreren er ordstyrer og samler op på gruppearbejdet.

Hent aktivitetsforslagene som pdf

2. Analyse og forståelse (for 8. - 10. klasse)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx LUKAS.

 1. Hvad er det, Lukas gør? Og hvorfor gør han det?

 2. Hvad ville du/I have gjort i samme situation som Lukas?

 3. Hvilke oplevelser har Lukas haft? Og på hvilken måde har de ændret ham og hans liv?

 4. Hvilke elementer består spottet af? Prøv at dele spottet op i scener. Hvor mange scener er der? Og hvordan hænger de sammen?

 5. Hvordan er spottet klippet? Er der krydsklip? Parallelklip? Montageklip? Andet? Hvor, hvornår og hvorfor?

 6. Hvad kan du/I sige om klippetempoet? Er det langsomt eller højt tempo? Giv eksempler.

 7. Hvad betyder klipningen for stemningen i spottet? Og for handlingen?

 8. Hvad sker der i sidste scene? Forklar den med egne ord.

 9. Redegør for budskabet i spottet.

 10. Hvad er hensigten med spottet? Og hvem er afsender og modtager?

Der samles til sidst op på arbejdet ved samtale i klassen.

Hent aktivitetsforslagene som pdf

3. Analyse og forståelse (for ungdomsuddannelser)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx LUKAS.

 1. Hvad er det, Lukas gør? Og hvorfor gør han det?

 2. Hvad ville du/I have gjort i samme situation som Lukas?

 3. Hvilke oplevelser har Lukas haft? Og på hvilken måde har de ændret ham og hans liv?

 4. Hvad er grundidé og indhold i spottet? Giv et kort resumé og beskriv hensigt, tema og budskab.

 5. Hvilken rolle har du/I som seer? Fluen på væggen? Skal du reflektere over det, du ser? Bliver du informeret? Andet?

 6. Beskriv formen. Lineær? Cirkulær? Anvend Berettermodellen som forklaring.

 7. Hvilke virkemidler anvendes i spottet?

 8. Giv her en kort beskrivelse af beskæring: Supertotal, heltotal, halvtotal, halvnær eller nær. Giv her en kort beskrivelse af klipning: Kontinuitetsklip, eliptisk klip, krydsklip, montageklip eller matchklip.

 9. Hvad betyder klipningen for stemningen i spottet? Og for handlingen?

 10. Hvad sker der i sidste scene?

 11. Redegør for budskabet i spottet.

 12. Hvad er hensigten med spottet? Og hvem er afsender og modtager?

Der samles til sidst op på arbejdet ved samtale i klassen. Spørg eleverne: ”Har I lært noget nyt, som vil påvirke jeres måde at tænke og handle på, hvis I selv eller en af jeres kammerater får det psykisk dårligt?”

Hent aktivitetsforslagene som pdf

Spot 2 - STOP

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 2 - STOP

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Notér de ord, der falder dig ind, lige når du har set spottet. Vent med at tale sammen om det til senere.

Del klassen i mindre grupper og vælg en ordstyrer pr. gruppe, som desuden læser spørgsmålene op og styrer gruppens arbejde.

Læs ordene op for hinanden og snak om, hvorfor I valgte netop de ord. Er der nogle ord, der går igen? Eller er der mange forskellige ord?

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema?

 2. Arbejd med budskabet; Bryd fordommene. Hvad betyder det? Og hvordan passer det med temaet? Kunne budskabet være et andet? Hvilket?

 3. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

 4. Hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 5. Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I nye tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

Forløbet afsluttes i klassen. Læreren er ordstyrer og samler op på gruppearbejdet. ”Har I lært noget nyt, som vil påvirke jeres måde at tænke og handle på, hvis I selv eller en af jeres kammerater får det psykisk dårligt”?

2. Analyse og forståelse (for 8. - 10. klasse)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx STOP.

 1. Giv et kort resumé af spottet og redegør for tema, hensigt og budskab.

 2. Prøv at bytte cancer ud med en anden sygdom i spottets første del. Vil spottet have den samme virkning og effekt på dig/jer? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Beskriv tonen og stemningen i spottet? Er det negativt? Aggressiv tone? Positivt? Andet?

 4. Beskriv kort virkemidler og udtryk som lyd, lys og farver i spottet? Hvordan virker de i forhold til budskabet?

 5. Hvorfor er titlen på spottet STOP? Er det en god titel? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 6. Kan du/I finde på en anden og bedre titel?

 7. Hvad mener du/I vores holdning til unge med psykiske problemer kan betyde for vores samfund? Og for livet som ung med psykiske problemer?

Afslut forløbet med en fælles snak i klassen.

3. Analyse og forståelse (for ungdomsuddannelser)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx STOP.

 1. Giv et kort resumé af spottet og redegør for tema, hensigt og budskab.

 2. Prøv at bytte cancer ud med en anden sygdom i spottets første del. Vil spottet have den samme virkning og effekt på dig/jer? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. Beskriv tonen og stemningen i spottet? Drillende? Aggressiv? Positiv? Provokerende? Andet?

 4. Beskriv virkemidler og udtryk i spottet som lyd, lys og farver. Hvordan virker de i for-hold til budskabet?

 5. Redegør kort for afsender og modtagerforholdet i spottet.

 6. Hvad mener du/I, vores holdning til unge med psykiske problemer kan betyde for vo-res samfund? Socialt? Økonomisk? Politisk? Find evt. eksempler fra den aktuelle dags-debat, som kan underbygge din/jeres syn?

Afslut forløbet med fremlæggelse af arbejdet og en debat i klassen.

Spot 3 - LYDE I MIT HOVED

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 3 - LYDE I MIT HOVED

1. Refleksion og debat (for alle)

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Besvar spørgsmålene herunder og skriv dem ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

 1. Se spottet med og uden lukkede øjne. Var der forskel?

 2. Beskriv spottet med egne ord. Hvordan virkede det på dig? Uddyb dit svar.

 3. ”Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu. Bryd tavsheden”. Hvad betyder dette budskab og hvem henvender budskabet sig til? Uddyb dit svar.

 4. Kunne dette spot slutte med en anden tekst? Find selv på en.

2. Eksperiment (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Find sammen to og to, eller i mindre grupper.

 1. Lav jeres eget lydspot.

 2. Gør jer umage med at finde de rigtige redskaber til at lave lyde med.

 3. Find et roligt sted, som egner sig til optagelsen.

 4. I kan anvende alle former for lydoptagelse, og der behøver ikke være billede med i spottet.

 5. Afspil jeres lydspot for resten af klassen.

Afslut forløbet med en samtale om, hvordan det kan være at leve med disse lyde hver dag.

SPOT 4 - TAL MED MIG

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 4 - TAL MED MIG

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene.

Fordel jer i mindre grupper.

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema? Budskab? Hensigt?

 2. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

 3. Hvilken/hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 4. Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I nye tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

 5. Skriv jeres svar ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

Forløbet afsluttes i klassen. Læreren er ordstyrer og samler op på gruppearbejdet.

 

2. Analyse og forståelse (for 8. - 10. klasse)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx Tal med mig.

Filmens virkemidler

Følg dette link http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler I skal beskrive:

 1. Billedbeskæring

 2. Billedkomposition

 3. Farver

 4. Hænger budskab og virkemidler sammen? Begrund jeres svar.

Afslut forløbet med en fremlæggelse af arbejdet, print jeres besvarelse og hæng det op i klassen, eller snak om virkemidlerne i klassen.

3. Analyse og forståelse (for ungdomsuddannelser)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx Tal med mig.

Filmens virkemidler

Følg dette link http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler I skal beskrive:

 1. Billedbeskæring

 2. Billedkomposition

 3. Farver

 4. Lyd

 5. Filmens dramaturgi

 6. Hænger budskab og virkemidler sammen? Begrund jeres svar.

Afslut forløbet med en fremlæggelse af arbejdet, aflevér til jeres lærer, eller snak om virkemidlerne i klassen.

SPOT 5 - UNGE KVINDER PÅ CAFE

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 5 - Unge kvinder på café

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Kombiner gerne denne opgave med også at inkludere Spot 6 og 7.

Fordel jer i mindre grupper.

Skriv jeres svar ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema? Budskab? Hensigt?

 2. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

 3. Hvilket/hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 4. Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I nye tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

2. Lav selv et spot (for alle)

Spottet kan laves som lommefilm på mobiltelefon, som film på iPad eller videokamera. Det kan være en samling af fotos med tekst, et lydbillede, en film, en animation eller noget helt andet. Når spottet er færdigt, kan I dele det med andre lokalt eller på internettet. Men husk at tjekke reglerne for udgivelse på internettet, inden I uploader jeres spot. Spørg jeres lærer.

Arbejdsplan

 1. Vælg mellem temaerne: Fordomme, tabu, tavshed og venskab.

 2. Lad jer inspirere af andre spots på hjemmesiden her, hvor unge har lavet spots. Undersøg også film på YouTube og Vimeo, som handler om psykisk lidelse. Undersøg filmenes virkemidler, budskab, hensigt, stil og materialekrav.

 3. Brainstorm på ideer, herunder tema, hensigt, budskab og modtager. Hvad skal jeres spot bruges til? Hvor? Og til hvem?

 4. Beskriv jeres ide som en storyline.

 5. Eksperimentér med optagelser og overfør dem evt. til en større skærm. Tjek jeres optagelser og vurdér lyd og lysforhold. Vinkler, beskæring m.v.. Hvad virker godt? Hvad virker ikke så godt?

 6. Lav et storyboard. Beskriv handling, location, perspektiv, lyd og replikker.

 7. Instruér de medvirkende og øv jer på replikkerne.

 8. Sæt scenen. Tjek lyset, lyden, rekvisitter m.v..

 9. Når spottet er optaget, kan I redigere, klippe, indtale speak. Lege med effekter.

 10. Når spottet er helt færdigt, kan I dele det med klassen, venner, familie og evt. på online videokanaler og netværk.

Spot 6 - Lærer og elev

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 6 - Lærer og elev

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Kombiner gerne denne opgave med også at inkludere Spot 5 og 7.

Fordel jer i mindre grupper.

Skriv jeres svar ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema? Budskab? Hensigt?

 2. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

 3. Hvilket/hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 4. Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I nye tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

2. Lav selv et spot (for alle)

Spottet kan laves som lommefilm på mobiltelefon, som film på iPad eller videokamera. Det kan være en samling af fotos med tekst, et lydbillede, en film, en animation eller noget helt andet. Når spottet er færdigt, kan I dele det med andre lokalt eller på internettet. Men husk at tjekke reglerne for udgivelse på internettet, inden I uploader jeres spot. Spørg jeres lærer.

Arbejdsplan

 1. Vælg mellem temaerne: Fordomme, tabu, tavshed og venskab.

 2. Lad jer inspirere af andre spots på hjemmesiden her, hvor unge har lavet spots. Undersøg også film på YouTube og Vimeo, som handler om psykisk lidelse. Undersøg filmenes virkemidler, budskab, hensigt, stil og materialekrav.

 3. Brainstorm på ideer, herunder tema, hensigt, budskab og modtager. Hvad skal jeres spot bruges til? Hvor? Og til hvem?

 4. Beskriv jeres ide som en storyline.

 5. Eksperimentér med optagelser og overfør dem evt. til en større skærm. Tjek jeres optagelser og vurdér lyd og lysforhold. Vinkler, beskæring m.v.. Hvad virker godt? Hvad virker ikke så godt?

 6. Lav et storyboard. Beskriv handling, location, perspektiv, lyd og replikker.

 7. Instruér de medvirkende og øv jer på replikkerne.

 8. Sæt scenen. Tjek lyset, lyden, rekvisitter m.v..

 9. Når spottet er optaget, kan I redigere, klippe, indtale speak. Lege med effekter.

 10. Når spottet er helt færdigt, kan I dele det med klassen, venner, familie og evt. på online videokanaler og netværk.

Spot 7 - Drenge i omklædningsrummet

Aktivitetsforslag til undervisningen til Spot 7 - Drenge i omklædningsrummet

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene. Kombiner gerne denne opgave med også at inkludere Spot 5 og 7.

Fordel jer i mindre grupper.

Skriv jeres svar ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

Snak i gruppen om:

 1. Hvad handler spottet om? Tema? Budskab? Hensigt?

 2. Hvem henvender spottet sig til? Hvorfor?

 3. Hvilket/hvilke problemstillinger behandler spottet? Og hvordan vises det i spottet?

 4. Snak i gruppen om, hvordan spottet virker på jer. Gør det en forskel? Giver det ny viden? Fik I nye tanker om unge og psykisk sygdom? Andet?

2. Lav selv et spot (for alle)

Spottet kan laves som lommefilm på mobiltelefon, som film på iPad eller videokamera. Det kan være en samling af fotos med tekst, et lydbillede, en film, en animation eller noget helt andet. Når spottet er færdigt, kan I dele det med andre lokalt eller på internettet. Men husk at tjekke reglerne for udgivelse på internettet, inden I uploader jeres spot. Spørg jeres lærer.

Arbejdsplan

 1. Vælg mellem temaerne: Fordomme, tabu, tavshed og venskab.

 2. Lad jer inspirere af andre spots på hjemmesiden her, hvor unge har lavet spots. Undersøg også film på YouTube og Vimeo, som handler om psykisk lidelse. Undersøg filmenes virkemidler, budskab, hensigt, stil og materialekrav.

 3. Brainstorm på ideer, herunder tema, hensigt, budskab og modtager. Hvad skal jeres spot bruges til? Hvor? Og til hvem?

 4. Beskriv jeres ide som en storyline.

 5. Eksperimentér med optagelser og overfør dem evt. til en større skærm. Tjek jeres optagelser og vurdér lyd og lysforhold. Vinkler, beskæring m.v.. Hvad virker godt? Hvad virker ikke så godt?

 6. Lav et storyboard. Beskriv handling, location, perspektiv, lyd og replikker.

 7. Instruér de medvirkende og øv jer på replikkerne.

 8. Sæt scenen. Tjek lyset, lyden, rekvisitter m.v..

 9. Når spottet er optaget, kan I redigere, klippe, indtale speak. Lege med effekter.

 10. Når spottet er helt færdigt, kan I dele det med klassen, venner, familie og evt. på online videokanaler og netværk.

Opdateret 19 SEP 2023