xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Til læreren

Metode for læringsmaterialet

Læringsmaterialet anvender en casebaseret og interaktiv metode med fokus på refleksion og debat til fremme af egne og andre positive handlings- og løsningsmodeller på konkrete problemstillinger og temaer.

Metoden er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i en kendt og oplevet virkelighed, perspektiveret på en måde, så de unge får mulighed for at håndtere komplekse spørgsmål og dilemmaer konstruktivt uanset deres personlige historie, kompetencer eller interesser.

Anvendelse og organisering

Anvendelse

Materialet er et læringsmateriale, men vi henviser til, at alle i princippet kan anvende det. Det lægger frit tilgængeligt på internettet.

Film og spots kan lægge op til en faglig diskussion om mulighed for at støtte unge med psykiske problemer, men også skabe debat ved forældremøder og arrangementer på skolen, hvor inklusion er på dagsordenen.

Endvidere opfordrer vi til, at forældrene også inviteres til at se nærmere på materialet.

Planlægning af undervisningen

Når du planlægger at anvende materialet i undervisningen, anbefaler vi at sætte god tid af til at inddrage debat, refleksion, egen produktion og evaluering af undervisningsforløbet. Sådan får eleverne mest udbytte af undervisningen, og undervisningen kan bedre varieres og differentieres til gavn for elevernes forskellighed og interesse.

Aktiviteterne til filmmaterialet lægger op til, at man kan arbejde alene, to og to eller i mindre grupper. Meget af materialet lægger op til debat og smatale. Derfor anbefales det, at eleverne primært arbejder sammen om opgaverne, hvor det giver mening.

Ved hvert aktivitetsforslag bliver både du og eleverne guidet gennem aktiviteten. Nogle aktivitetsforslag henvender sig primært til 8.-10. klasse, mens andre primært er til unge i ungdomsuddannelserne. Mange aktiviteter kan laves af alle, med god mulighed for, at den enkelte kan bruge sin personlige viden, erfaring og faglige kompetencer.

Se mere om dette i menupunkterne "Interaktive film" og "Spots"

Lærerens rolle

Lærerens rolle er at introducere materialet og facilitere undervisningen. Eleverne kan i dele af materialet arbejde meget selvstændigt - alene og/eller i mindre grupper - men det er hensigtsmæssigt, at det sker med udgangspunkt i lærerens anvisninger og undervisning.

Film vækker følelser

Vær opmærksom på, at der kan være en eller flere i din klasse, som har nogle af de vanskeligheder, der behandles i materialet, og at de efterfølgende kan have brug for en særlig støtte. Ligesom nogle af filmene kan give anledning til, at der er behov for en uddybende samtale i klassen.

Fag

Læringsmaterialet er primært målrettet dansk og samfundsfag, mediefag og arbejdet med de unges trivsel og sociale liv. Det kan med fordel anvendes i forbindelse med projektorienterede undervisning og i den understøttende undervisning.

Dansk

Gennem arbejdet med it, sprog, tekster og andre udtryksformer - lyd, billeder, drama og medieproduktioner - integreres forskellige centrale danskfaglige dimensioner. Elevernes oplevelser og egne erfaringer bidrager til og understøtter analytisk forståelse, vurderinger og evalueringer.

Samfundsfag

Eleverne skal lære at kunne forstå sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af. De skal forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv. De vil arbejde med områder som sociale og kulturelle fællesskaber, levevilkår og levevis. Og de vil anvende deres viden om sociale og kulturelle forhold som baggrund for at diskutere unge og psykisk lidelse.

Mediefag

I mediefag er elevernes egne oplevelser og erfaringer med digitale medier, film og tv fra andre fag en del af grundlaget for undervisningen. De skal arbejde med at diskutere, vurdere og analysere film. Og de skal selv producere en række medieproduktioner, som præsenteres for hinanden og deles.

Den understøttende undervisning

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefællesskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.

Opdateret 19 SEP 2023