xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade

Formålet med denne NKR er at præsentere anbefalinger for forebyggelse af underernæring hos voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabiliteringsforløbet og sikre en ernæringsindsat af høj og ensartet kvalitet på tværs af Danmark.

Retningslinjens fokus er anbefalinger om tidspunkt for påbegyndelse af enteral ernæring, afklaring af specifikke spørgsmål ved enteral ernæring, samt hvordan ernæringssatsen kan styrkes ved sektorskift.

Retningslinjen indeholder fem konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Center for Kliniske Retningslinjer i samarbejde med Dansk Sygepleje Selskab er afsender. 

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National klinisk retningslinje om ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade (pdf)

National klinisk retningslinje om ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 22 NOV 2019