xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kontrol af miljødosimetre (dosishastighedsmålere)

Ved kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval i forhold til værdien bestemt af laboratoriet.

Dosishastighedsmålere

Typer af dosishastighedsmålere fra forskellige producenter.

Ydelse og pris

Vi tilbyder akkrediterede kontroller af miljødosimetre (dosishastighedsmålere) til brug for strålebeskyttelse f.eks. på sygehuse, i industrien eller til beredskab.

Kontrollen foretages med radioaktive kilder og dækker ikke pulserede strålefelter.

Ydelsen koster 1500 kr. eksklusiv moms per instrument.

Aftale om kontrol og indsendelse af instrumenter

Ved akkrediterede ydelser skal en blanket udfyldes og indsendes på forhånd. 

Blanket til aftale om kontrol

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes via e-mail til sdl@sis.dk.

Når laboratoriet har bekræftet opgaven, sendes instrumentet til:

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Att.: SDL
Knapholm 7
DK 2730 Herlev

Metode

Ved en kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval ift. værdien bestemt af laboratoriet. Dette gøres ved på forhånd at have målt størrelsen op med et sporbart instrument, en standard, og derfra ved efterfølgende kontroller at beregne værdien ud fra viden om henfaldsfaktorer af de enkelte strålekvaliteter.

Instrumenterne kontrolleres med hensyn til miljødosisækvivalent i Cæsium-137 (137Cs), Kobolt-60 (60Co) og Americium-241 (241Am). Metoden bygger på standarden ISO/IEC 60846-1:2014. Instrumenterne kontrolleres for linearitet af respons i 137Cs og for energiafhængighed af respons i alle tre strålekvaliteter 137Cs, 60Co og 241Am.

Strålekvaliteter af gamma-nuklider

Kilde E [keV]
137Cs 662
60Co 1173 og 1333
241Am 59,5

Akkreditering

Ydelsen er akkrediteret af DANAK i forhold til standarden ISO/IEC 17025:2017. Laboratoriet deltager i sammenligningsprøver for at sikre pålidelighed af dets akkrediterede ydelser.

Sporbarhed 

Laboratoriet er ift. diverse dosisstørrelser sporbart til Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og National Physics Laboratory (NPL). Øvrigt måleudstyr er sporbart til akkrediterede laboratorier i Danmark.

Kompetencer

Vi er en del af det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) netværk af standarddosimetrilaboratorier (SSDL). Medarbejderne ved laboratoriet vedligeholder deres kompetencer ved at deltage i nordisk samarbejde inden for dosimetri samt ved deltagelse i internationale møder, kurser og seminarer afholdt af bl.a. IAEA.

Størrelser og enheder, der optræder inden for standarddosimetrien

Absorberet­ dosis til vand Dw angives i enheden gray [Gy]

Kerma (kinetic energy released in matter) angives i enheden gray [Gy]

Miljødosisækvivalent H­­∗­­­­(10) angives i enheden sievert [Sv]

Persondosisækvivalent Hp(d), i vævsdybden d, i mm: Hp(10), Hp(3) og Hp(0,07) angives i enheden sievert [Sv]

Retningsbestemt dosisækvivalent, H'(d), i dybden d, i mm: H'(3), og H'(0,07) angives i enheden sievert [Sv]

Opdateret 03 MAJ 2024