xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

In-situ gamma-emitter måling

In-situ gamma-emitter måling

Vi råder over mobilt gamma-spektrometri udstyr med elektrisk køling, som kan anvendes til måling udenfor laboratoriet. Udstyret kan f.eks. bruges til måling på store prøve-emner, bygninger eller kilder, som ikke kan håndteres i laboratoriet.

Ydelsen er metode- og kvalitetsmæssigt lig med Gamma-emitter måling, med den forskel at der kan måles på relativt store prøver og afstande (op til 500 meter), samt at en lavere følsomhed må forventes (ikke afskærmet opstilling).

Målinger udføres som akkrediteret ydelse.

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger eller vil vide mere.

Opdateret 26 JUN 2023