xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Transport af radioaktivt materiale

Transport af radioaktivt materiale skal foregå så mennesker, dyr og miljø sikres mod skader fra ioniserende stråling.

Transport

Regler for transport

Sundhedsstyrelsen er den kompetente myndighed for transport af radioaktivt materiale i Danmark, men Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen har også myndighedsopgaver i den sammenhæng.

Transportorienteringer

Sundhedsstyrelsens udgiver årligt en orientering om transport af radioaktivt materiale. Fra og med 2019 har denne orientering indgået i Sundhedsstyrelsens årsberetning på strålebeskyttelsesområdet.

Overførsel og indkøb fra udlandet

Særlige regler gælder for overførsel, import og overdragelse af radioaktivt materiale.
Opdateret 04 DEC 2023