xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aftørringsprøver (alfa og beta)

Aftørringsprøver

Vi tilbyder måling af aftørringsprøver i form af vatpinde, for indhold af total aktivitet af alfa- og beta-emittere. 

Aftørringsprøver udtages typisk som kontrol for overfladekontaminering, men kan også anvendes som indikator for indånding af radioaktivt stof (prøvetagning i næsehulen, ”nasal swabs”). Måling udføres ved væskescintillation på udstyr der selektivt kan registrere alfa og beta-stråling. 

Aktivitetsindhold rapporteres i Bq med tilhørende usikkerhed baseret på anslået måleeffektivitet samt detektionsgrænse (ISO/IEC 11929:2019). For udvalgte beta-emittere kan påvisning af et specifikt radionuklid sandsynliggøres ved sammenligning af opmålte spektre (H-3, C-14 og I-125). 

Laboratoriet deltager i laboratoriesammenligning for total alfa-aktivitet i ”nasal swabs” (PROCORAD).  

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger på aftørringsprøver eller vil vide mere. 

 
Opdateret 26 JUN 2023