xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger om ældre og demens

Her er en samlet oversigt over nationale kliniske anbefalinger, der omhandler ældre og demens. Anbefalingerne er opdelt i gældende, under udarbejdelse eller opdatering og under vurdering.

Nationale kliniske anbefalinger

Forebyggelse og behandling af organisk delirium (2021)

  

Under udarbejdelse eller opdatering

Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (2024)

Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (2019)

Demens og medicin (2018)

 

Anbefalinger under vurdering

Sundhedsstyrelsen har igangsat en proces med at vurdere vores nationale kliniske anbefalinger. 
Nationale kliniske anbefalinger i Sundhedsstyrelsen behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. 
Arbejdet er sat i gang i 2024.

Behandling af aldersbetinget grå stær (2020)

Diagnostik af mild cognitive impairment og demens (2018)

Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (2015, genvurderet 2018)

Forebyggelse af fald (2018)

Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne (2017)

Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger (2016)

Udredning og behandling af demens (2013)

Opdateret 01 MAJ 2024