xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: ICS for KOL

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til farmakologisk behandling med inhalationssteroid (ICS) af voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Retningslinjen præsenterer anbefalinger for fem udvalgte kliniske problemstillinger. Den afdækker evidensgrundlaget for effekten og belyser behovet for specifikke forskningsområder inden for farmakologisk behandling med inhalationssteroid.

Retningslinjen viser at patienter med et lavt antal eosinofilocytter og patienter med hyppige lungebetændelser ikke har gavn af at fortsætte med inhalationssteroid. Patienter med et lavt antal eosinofilocytter har næsten ingen effekt af inhalationssteroid. Den øgede risiko for lungebetændelse bliver hos patienter med hyppig lungebetændelse ikke opvejet af effekten ved at fortsætte med inhalationssteroid.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Lungemedicinsk Selskab er afsender.

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

NKR omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med KOL - pdf

NKR omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med KOL - magicapp.org

Quick guide -pdf

 

Udgivet på sst.dk 17. marts 2020

 

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 19 APR 2021