xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: National Klinisk retningslinje for behandling af symptomatisk galdestenssygdom

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at sikre et ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af behandling af patienter med symptomatisk galdestenssygdom.

Retningslinjen præsenterer 7 udvalgte og velafgrænsede dele af udrednings- og behandlingsindsatser, som alle tilbydes i hospitalsregi og fokuserer på:

  • ukompliceret symptomgivende galdestenssygdom (galdestensanfald) 
  • kompliceret galdestenssygdom (koledokussten og akut kolecystitis) 
  • samt diagnosticering af koledokussten:

Retningslinjen omhandler ikke behandlingsalgoritmer for kolangitis, pankreatitis, symptombehandling af galdestensanfald eller akalkuløs kolecystitis.

Retningslinjen henvender sig til mave-tarmkirurger, radiologer, anæstesilæger, alment praktiserende læger og andre beslutningstagere, der er involveret i behandlingen af patienter med galdestenssygdom. 

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke. 

 

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 02 MAR 2022