xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større ben­amputationer

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at sikre et ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af den perioperative behandling, pleje og tidlige rehabilitering til patienter, som får foretaget større benamputationer i Danmark.

Retningslinjen præsenterer fem udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som den benamputerede patient kan tilbydes i den perioperative og tidlige rehabiliteringsperiode:

  • Struktureret vurdering, evaluering og behandling af et multidisiplinært team
  • Invasiv smertebehandling
  • Minimering af præoperativ fasteperiode og proteinberiget ernæringstilskud
  • Specifik ødembehandling af benstump frem til sårheling
  • Multimodal rehabilitering.

Anbefalingerne gælder for hele den perioperative periode, uanset om patienten udskrives fra hospital før 21. postoperative dag.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke. 

National klinisk retningslinje om perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer (pdf)

National klinisk retningslinje m perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 08 JUN 2020