xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark

Retningslinjen vedrørende spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark indeholder en række anbefalinger om stabilisering af rygsøjlen hos voksne traumepatienter, hvor der kan findes bekymring for potentiel udvikling af en sekundær skade af rygmarven. Der er tale om udgivelsen af en puljefinansieret NKR.

Retningslinjen vedrørende spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark indeholder en række anbefalinger om stabilisering af rygsøjlen hos voksne traumepatienter, hvor der kan findes bekymring for potentiel udvikling af en sekundær skade af rygmarven.

Der er tale om udgivelsen af den første puljefinansierede NKR. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark (pdf)

National klinisk retningslinje for Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 09 OKT 2018