xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret undersøgelse og behandling af ankyloglossi (stramt tungebånd) hos mature spædbørn op til 4 måneder med ammeproblemer.

Retningslinjen præsenterer handlingsanvisninger for fem udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, med sigte på at etablere en effektiv amning:

  • Bør man anvende en systematisk vurderingsmetode til at vurdere tungebåndets udseende og tungens mobilitet hos spædbørn, der har ammeproblemer, og hvor der er mistanke om ankyloglossi? 
  • Bør man tilbyde manuel behandling af de biomekaniske forhold i kombination med ammevejledning fremfor ammevejledning alene til spædbørn med ankyloglossi og samtidige ammeproblemer? 
  • Bør man tilbyde frenotomi fremfor ammevejledning alene til spædbørn med ankyloglossi (type 1-4 Coryllos) og samtidig ammeproblemer?  
  • Bør spædbørn have smertelindrende behandling i form af lokal anæstesi, sukkervand eller amning i forbindelse med frenotomi (type 1-4 Coryllos)? 
  • Bør spædbørn, der har fået foretaget frenotomi, tilbydes mobiliserende efterbehandling (aftercare)? 

Der er tale om udgivelse af en puljefinansierede NKR, hvor Komiteen for Sundhedsoplysning er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn - pdf

National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn - MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn - Quickguide

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 19 AUG 2020