xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gebyrordning

Sundhedsstyrelsen opkræver gebyrer på strålebeskyttelsesområdet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

Fra 2018 er gebyr- og bidragssatser ændret, så de fremover svarer til de nuværende omkostninger ved Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesarbejde tillagt de opgaver, der følger af EU-direktivet (2013/59/EURATOM).  

Gebyrenes størrelse afspejler risici ved kilderne, og desuden er en række engangsgebyrer (anmeldelsesgebyrer) omlagt til årsgebyrer, der tager højde for de løbende udgifter til blandt andet tilsyn. Der betales som udgangspunkt gebyr pr. kilde og i tillæg er der enkelte engangsgebyrer fx i forbindelse med transportgodkendelse.

Ændringerne har virkning for alle gebyrer, som opkræves fra 2018 og frem. 

Spørgsmål i forbindelse med fakturaer kan rettes til Sundhedsstyrelsen på telefon 44543454 eller til hovedpostkassen sst@sst.dk

Opdateret 25 MAJ 2022